ODG: Vse omenjene podatke pridobi /preveri Sklad. Upravičenec ne prilaga nobenih dodatnih dokazil.