SPS je razširi kreditno garancijske linije v javnem razpisu P1 plus 2020. Uvedena je kreditno garancijska linija C19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID 19, v višini 80% garancije sklada za maksimalno 100.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva. Med MSP se ne uvrščajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.