ODG: Akcijski načrt ne sme vključevati aktivnosti pred 1.10.2020. Tudi stroškov ne.