ODG: Na razpis je potrebno oddati kompletno vlogo (prijavni obrazec je le en od sestavnih delov vloge). Vsebina oddaje vloge je razvidna iz razpisne dokumentacije IV. / 2. Vsebina vloge. Vloga se odda v elektronski obliki preko e-portala: https://eportal.podjetniskisklad.si/. Pri razpisih Sklada ni nobenih najav. Potrebno je oddati kompletno vlogo v razpisnem roku.