ODG: Na javni razpis se lahko prijavijo sledeči gospodarski subjekti: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Zavodi niso upravičeni do prijave na javni razpis.