Odgovor: Lahko, če so upravičeni stroški, kamor spadajo tudi stroški obratnih sredstev, nastali v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.