Podjetje je v prejšnjem letu prejelo garancijo sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1). V letošnjem letu ne more kandidirati za celotnih 200.000€ pomoči, saj je potrebno odšteti že prejeto pomoč po pravilu de minimis. Katero pomoč je potrebno upoštevati bruto ali neto?

Podjetje je v prejšnjem letu prejelo garancijo sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1). V letošnjem letu ne more kandidirati za celotnih 200.000€ pomoči, saj je potrebno odšteti že prejeto pomoč po pravilu de minimis. Katero pomoč je potrebno upoštevati bruto ali neto?2021-10-13T13:54:29+02:00

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicije za isti namen. Ne sme ga prodat, oddat v najem ali leasing tretjim osebam. Zanima me, kako naj izpolnim ta pogoj, če gre za obratna sredstva?

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicije za isti namen. Ne sme ga prodat, oddat v najem ali leasing tretjim osebam. Zanima me, kako naj izpolnim ta pogoj, če gre za obratna sredstva?2021-10-13T13:54:05+02:00

V 3.členu Pogodbe o izdaji garanciji piše, da morata banka in upravičenec urediti celotno zavarovanje kredita in poslati izjavo, da je banka uredila zavarovanje skladno s kreditno pogodbo. Zanima me, ali to izjavo pošlje banka in/ali podjetje?

V 3.členu Pogodbe o izdaji garanciji piše, da morata banka in upravičenec urediti celotno zavarovanje kredita in poslati izjavo, da je banka uredila zavarovanje skladno s kreditno pogodbo. Zanima me, ali to izjavo pošlje banka in/ali podjetje?2021-10-13T13:53:54+02:00

28 subjektov gospodarskega prava (s.p. in d.o.o.) je ustanovilo konzorcij (pravno osebo) za izgradnjo obrtne cone. Ocenjena vrednost investicije je 3,1 mio €. Glede na razpisne pogoje je maksimalna višina subvencioniranega kredita 1,5 mio €, kar pomeni, da bi se moral prijavit vsak član konzorcija posebej, kar pomeni 28 vlog in posledično ogromno administracije pri SPS in banki. Ali obstaja kakšna možnost, da se na razpis prijavi konzorcij za celoten znesek investicije? Lahko v okviru prijave konzorcija pripravimo poslovne načrte za vsakega člana konzorcija posebej.

28 subjektov gospodarskega prava (s.p. in d.o.o.) je ustanovilo konzorcij (pravno osebo) za izgradnjo obrtne cone. Ocenjena vrednost investicije je 3,1 mio €. Glede na razpisne pogoje je maksimalna višina subvencioniranega kredita 1,5 mio €, kar pomeni, da bi se moral prijavit vsak član konzorcija posebej, kar pomeni 28 vlog in posledično ogromno administracije pri SPS in banki. Ali obstaja kakšna možnost, da se na razpis prijavi konzorcij za celoten znesek investicije? Lahko v okviru prijave konzorcija pripravimo poslovne načrte za vsakega člana konzorcija posebej.2021-10-13T13:53:02+02:00