Ravnokar sem izvedel, da so na voljo evropska sredstva za zagon podjetja. Prebral sem javni razpis, ter nisem najbolj prepričan, če sem upravičen do njih. V točki 2.3 Regija izvajanja je spodaj link razdelitve občin, v kateri je tudi moja občina, in sicer občina Šmarje pri Jelšah. V točki 3 pa moje občine ni. Lepo prosim če mi lahko poveste, če je možno zaprositi za evropska sredstva ali ne.

Ravnokar sem izvedel, da so na voljo evropska sredstva za zagon podjetja. Prebral sem javni razpis, ter nisem najbolj prepričan, če sem upravičen do njih. V točki 2.3 Regija izvajanja je spodaj link razdelitve občin, v kateri je tudi moja občina, in sicer občina Šmarje pri Jelšah. V točki 3 pa moje občine ni. Lepo prosim če mi lahko poveste, če je možno zaprositi za evropska sredstva ali ne.2021-10-11T13:41:40+02:00

Ali prav razumem, da se za leto 2018 kot upravičeni stroški štejejo vsi stroški, ki nastanejo v obdobju med 1.1.2017 in 30.9.2018 (tudi če so nastali pred objavo razpisa – npr. nakup stroja v aprilu 2017, stroški dela osebe, ki je zaposlena od 1.5.2017 naprej, …), za leto 2019 pa med 1.10.2018 in 30.9.2019?

Ali prav razumem, da se za leto 2018 kot upravičeni stroški štejejo vsi stroški, ki nastanejo v obdobju med 1.1.2017 in 30.9.2018 (tudi če so nastali pred objavo razpisa – npr. nakup stroja v aprilu 2017, stroški dela osebe, ki je zaposlena od 1.5.2017 naprej, …), za leto 2019 pa med 1.10.2018 in 30.9.2019?2021-10-11T13:40:17+02:00