V zvezi z javnim razpisom P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP imam tri kratka vprašanja: Ali podjetje lahko sodeluje z več kot enim izvajalcem za usposabljanje in svetovanje iz kataloga DIH? Ali podjetje lahko poleg izvajalca usposabljanj/svetovanj iz kataloga DIH, angažira še druge izvajalce usposabljanj, za specailistične vsebine – pr. specifične programske jezike, ..? Ali morajo biti zunanji izvajalci (tako iz kataloga DIH) kot tudi za druge vsebine (programsko orpemo..) izbrani že v fazi prijave oz. ali je dovolj, da v akcijskem načrtu napišemo področje in se izajalec izbere v fazi izvedbe projekta?

V zvezi z javnim razpisom P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP imam tri kratka vprašanja: Ali podjetje lahko sodeluje z več kot enim izvajalcem za usposabljanje in svetovanje iz kataloga DIH? Ali podjetje lahko poleg izvajalca usposabljanj/svetovanj iz kataloga DIH, angažira še druge izvajalce usposabljanj, za specailistične vsebine – pr. specifične programske jezike, ..? Ali morajo biti zunanji izvajalci (tako iz kataloga DIH) kot tudi za druge vsebine (programsko orpemo..) izbrani že v fazi prijave oz. ali je dovolj, da v akcijskem načrtu napišemo področje in se izajalec izbere v fazi izvedbe projekta?2021-10-13T15:11:36+02:00

Prosim za informacijo, a je pri razpisu P4D strošek dveh zaposlenih štet kot upravičen strošek že od 01.10.2020, če sta ti dve osebi bili že v letu 2020 aktivni na analizi procesov poslovanja v smeri njihove digitalizacije, ali pa so stroški dveh zaposlenih veljavni oz. šteti kot upravičen strošek šele od dneva, ko vlagatelj podpiše pogodbo s Podjetniškim skladom, seveda, če je bil izbran na razpisu.

Prosim za informacijo, a je pri razpisu P4D strošek dveh zaposlenih štet kot upravičen strošek že od 01.10.2020, če sta ti dve osebi bili že v letu 2020 aktivni na analizi procesov poslovanja v smeri njihove digitalizacije, ali pa so stroški dveh zaposlenih veljavni oz. šteti kot upravičen strošek šele od dneva, ko vlagatelj podpiše pogodbo s Podjetniškim skladom, seveda, če je bil izbran na razpisu.2021-10-13T15:11:16+02:00

Prosila bi za pojasnilo ali strošek izdelave penetracijskega testa, ki se zahteva pod točko 1.5. (Kibernetska varnost) sodi med upravičene stroške, če je le-ta nastal v predvidenem obdobju (1.10.20-30.9.21)? Hkrati me še zanima glede stroškov zunanjih izvajalcev; Usposabljanje in svetovanje mora izvajati tisti, ki je vpisan v katalog DIH, to je jasno. Kaj pa velja za izvajalce ostalih storitev povezanih z digitalizacijo (programiranje, najem računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost)…morajo bit tudi vpisani v DIH katalog?

Prosila bi za pojasnilo ali strošek izdelave penetracijskega testa, ki se zahteva pod točko 1.5. (Kibernetska varnost) sodi med upravičene stroške, če je le-ta nastal v predvidenem obdobju (1.10.20-30.9.21)? Hkrati me še zanima glede stroškov zunanjih izvajalcev; Usposabljanje in svetovanje mora izvajati tisti, ki je vpisan v katalog DIH, to je jasno. Kaj pa velja za izvajalce ostalih storitev povezanih z digitalizacijo (programiranje, najem računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost)…morajo bit tudi vpisani v DIH katalog?2021-10-13T15:11:07+02:00

Nameravamo se prijaviti na razpis: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). Glede na to, da se upoštevajo dodatne točke za predložitev penetracijskega testa, izvajalci v katalogu DIH pa so zelo zasedeni me zanima ali lahko predložimo test od izvajalca iz tujine ki ni vpisan v katalog DIH, ter če ga boste v tem primeru upoštevali?

Nameravamo se prijaviti na razpis: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). Glede na to, da se upoštevajo dodatne točke za predložitev penetracijskega testa, izvajalci v katalogu DIH pa so zelo zasedeni me zanima ali lahko predložimo test od izvajalca iz tujine ki ni vpisan v katalog DIH, ter če ga boste v tem primeru upoštevali?2021-10-13T15:10:56+02:00

Imam vprašanje glede zunanjega vodja transformacije. Ali je kaj določeno za strokovnjaka pod kaj mora biti vpisan v DIH ? Ali mora biti vpisan pod katero točno področje, da lahko opravlja to vlogo (Digitalne strategije, Digitalni marketing, Kibernetsko varnost ali Dvig kompetenc) ali pa to ni pomembno, samo da je na enem izmed seznamov DIH-a?

Imam vprašanje glede zunanjega vodja transformacije. Ali je kaj določeno za strokovnjaka pod kaj mora biti vpisan v DIH ? Ali mora biti vpisan pod katero točno področje, da lahko opravlja to vlogo (Digitalne strategije, Digitalni marketing, Kibernetsko varnost ali Dvig kompetenc) ali pa to ni pomembno, samo da je na enem izmed seznamov DIH-a?2021-10-13T15:10:44+02:00

Med merili za ocenjevanje vloge je pri izkušnji kupca navedeno: » Akcijski načrt vključuje osnovne ukrepe za izboljšano izkušnjo kupca (nova ali nadgrajena spletna stran,….)«. Ali to pomeni, da je strošek vzpostavitve spletne strani upravičen v okviru razpisa?

Med merili za ocenjevanje vloge je pri izkušnji kupca navedeno: » Akcijski načrt vključuje osnovne ukrepe za izboljšano izkušnjo kupca (nova ali nadgrajena spletna stran,….)«. Ali to pomeni, da je strošek vzpostavitve spletne strani upravičen v okviru razpisa?2021-10-13T15:10:34+02:00

Na prejšnjih rokih razpisa za digitalno transformacijo je bila prav tako zahtevana 6. stopnja izobrazbe tehnične smeri za vodjo digitalne transformacije, vendar pa ni bil izključujoč faktor, v primeru če tega stroška zaposlenega podjetje ni uveljavljalo. Zanima nas ali je pomen tega pogoja še vedno enak, v primeru če nima enega zaposlenega s 6. stopnjo izobrazbe: – ali lahko podjetje potem uveljavlja stroške za 2 zaposlena z nižjo tarifo? – ali potem uveljavlja stroške za samo 1 zaposlenega z nižjo tarifo? – ali se sploh ne more prijaviti na razpis?

Na prejšnjih rokih razpisa za digitalno transformacijo je bila prav tako zahtevana 6. stopnja izobrazbe tehnične smeri za vodjo digitalne transformacije, vendar pa ni bil izključujoč faktor, v primeru če tega stroška zaposlenega podjetje ni uveljavljalo. Zanima nas ali je pomen tega pogoja še vedno enak, v primeru če nima enega zaposlenega s 6. stopnjo izobrazbe: – ali lahko podjetje potem uveljavlja stroške za 2 zaposlena z nižjo tarifo? – ali potem uveljavlja stroške za samo 1 zaposlenega z nižjo tarifo? – ali se sploh ne more prijaviti na razpis?2021-10-13T15:10:18+02:00