Na razpis želi kandidirati podjetje, ki na dan 31.12.2018 izkazuje negativni kapital, v letu 2019 pa se namerava dokapitalizirati s privatnim kapitalom? Na kateri datum se upošteva zadolženost podjetja ter stanje kapitala (SK75, SI-SK)?

Na razpis želi kandidirati podjetje, ki na dan 31.12.2018 izkazuje negativni kapital, v letu 2019 pa se namerava dokapitalizirati s privatnim kapitalom? Na kateri datum se upošteva zadolženost podjetja ter stanje kapitala (SK75, SI-SK)?2021-10-13T10:51:41+02:00