Hitro rastoča podjetja so podjetja z več kot 10 % povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki ima v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj 10 zaposlenih. Rast se meri s številom zaposlenih, Leto opazovanja je zadnje leto spremljanja triletne rasti. Iz skupine podjetij se izločijo tista, ki se jim število zaposlenih poveča zaradi pripojitve. AJPES je v skladu s to metodologijo MGRT oblikoval seznam hitro rastočih podjetij v obdobju 2014-2018. V analizo je bilo vključenih 122.942 gosodarskih družb in samostojnih podjetnikov, med katerimi je 5.366 takih, ki izpolnjujejo kriterije za hitro rastoče pdjetje.

 

Hitro rastoča podjetja imajo velik pomen za razvoj gospodarstva. Vsako leto so ta podjetja tudi nagrajena v tekmovanju Gazela, med katerimi je veliko podjetij, ki so v preteklosti prejela sredstva Sklada. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov hitro rastočih podjetij s podporo Sklada.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice