SPS je do 30.10. 2020 v okviru razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI odobril 505 vlog v višini 12,5 mio EUR, ki bodo izplačane do sredine decembra letos. Ostale vloge so v postopku odpiranja in ocenjevanja. “S tem je porabljena celotna kvota, na razpolago za leto 2020. Ostala kvota je na razpolago šele v letu 2021 in sicer od januarja pa vse do oktobra 2021, zato bodo odobritve in nakazila novih odobrenih mikrokreditov lahko sledila pridobljenim kvotam v letu 2021.

Tako bodo preostali prijavitelji v prihodnjih dneh obveščeni glede na številko prijave o odobritvi ali neodobritvi in o možnem nakazilu kredita oziroma o predvidem datumu, ko bo njihova vloga obravnavana. Prve informacije bomo lahko posredovali okoli 20.12.2020.

SPS namreč v skladu z 11. točko javnega razpisa v roku 45 dni po odpiranju vlagatelje obvestil o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita. Vendar v primeru, ko na posamezni prijavni rok prispe več kot 250 vlog, se rok obravnave vlog sorazmerno podaljša.

Prizadevali si bomo, da bo ta rok čimkrajši oziroma da bodo krediti iz zadnje kvote izplačani pred oktobrom 2021.

Več informacij sledi! “

LOAN  

Slovenski podjetniški sklad

covid logo  
 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice