Ljubljana, 24. novembra 2017 – Včeraj je bilo v okviru skupnega projekta Slovenskega podjetniška sklada (SPS) in javne agencije SPIRIT Slovenija  »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj,« izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej. Najboljše ekipe so prejele 500 EUR s strani Slovenskega podjetniškega sklada za nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje, januarja prihodnje leto pa bodo na srečanju, na katerem bodo ekipe poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih dveh mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrali tri najbolj perspektivne ter jih še dodatno nagradili.

Med 17 idejami, ki so bile včeraj predstavljene, je pet članska strokovna komisija izbrala deset najbolj perspektivnih. Ključna točka pri izboru je bil potencial za nadaljnji razvoj in morebitno realizacijo predstavljenih poslovnih idej.


Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je SPIRIT Slovenija izvajala tudi v letošnjem letu in v katere je bilo vključenih 20 konzorcijev srednjih in osnovnih šol s 1514 dijaki in osnovnošolci ter 942 učencev v osnovnih šolah, v katerih so izvajali krožke s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Dijaki so svoje ideje začeli razvijati letos, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti pri dijakih in učencih. Včeraj je potekala delavnica, na kateri je strokovna komisija med 17 sodelujočimi ekipami izbrala deset najuspešnejših, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 EUR.
 
Izbrane so bile naslednje ideje: Glukagen, prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani; e-Pašta, vnaprej pripravljeni paketi testenin; Diamond Cut, naprava za popravilo poškodovanih avtomobilskih platišč; Drink & Charge, namizni polnilec za mobitele v lokalih; Mixick, prenosni mini mešalnik za proteinske napitke; Flip klopca, narobe obrnjena klop, ki se ne zmoči in umaže; TrailSketch, spletna platforma za popotnike; Runout, inovativna dinamična tekaška steza; Zložljiva blazinica za uporabo na mokrih in umazanih klopeh in MyQpon, prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust.

V projektu so sodelovale ekipe naslednjih šol: Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Šolski center Ptuj (ekonomska šola), SEPŠ Koper, Šolski center Postojna, Elektro in računalniška šola Velenje, Srednja šola Zagorje in Srednja ekonomska šola Ljubljana.
 
SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad sta izbor najbolj perspektivne dijaške podjetniške ideje pripravila že drugič letos. Že januarja je potekala delavnica, na kateri je strokovna komisija izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 EUR ter dvomesečno podporo poslovnih mentorjev. Na zaključnem izboru aprila so bile izbrane tri najbolj perspektivne, ki so s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele še dodatnih 500 EUR za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje. To so bile aplikacija za trenerje košarke ProTactics, namizna igra z zbiralnimi kartami Team Reality in prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust ByLow.

Tudi tokratni udeleženci so projekt ocenili kot izjemno zanimiv in poučen, saj po njihovem mnenju spodbuja kreativnost in uresničevanje podjetniških idej. Program namreč omogoča konkretizacijo podjetniškega dela ekip, konkretna sredstva in zunanje mentorsko usmerjanje ekipam pomagata, da se premaknejo iz zagovarjanja teoretičnih nalog v iskanje in potrjevanje konkretnih vidikov poslovnih modelov. Zato si bosta SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad tudi v prihodnje prizadevala projekt, ki je bil v letošnjem letu izveden pilotno, nadaljevati in na ta način spodbuditi še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju.

Nekaj vtisov udeležencev:

Klemen in Luka, Šolski center Postojna : »Razvili smo prenosno napravo za zaznavanje glutena v hrani in jo poimenovali Glukagen. Pomagala naj bi ljudem s celiakijo ter tistim, ki se izogibajo glutena, da se lažje prehranjujejo zunaj doma. Opažamo namreč, da se nekatere restavracije ne zavedajo tega, kako zelo nevaren je gluten za tiste, ki se mu morajo iz zdravstvenih razlogov izogibati. Do ideje smo prišli na podlagi lastne izkušnje, saj ima en naš član celiakijo. Z nagrado nam bo uspelo do konca izdelati prototip in idejo razvijati naprej. Zelo smo zadovoljni tudi z našim mentorjem, ki nam stoji ob strani z odličnimi nasveti, nas spodbuja in usmerja. Odlični so tudi tovrstni dogodki, saj lahko preveriš, kaj delajo druge ekipe, si z njimi izmenjaš izkušnje, mnenja, tudi kritike, dobiš kakšno idejo, kar vse vpliva na to, da lahko svojo zamisel še izboljšaš. Toplo jih priporočamo, saj se na njih naučiš takšnih znanj, ki nas jih v šolah ne učijo.«

Sergej, Feliks in Lovro, Gimnazija Novo mesto: »Na Dolenjskem je voda pogosto nepitna, ponavadi tri do štiri dni na mesec, o čemer pa ljudje niso dobro obveščeni, zato smo prišli na idejo o aplikaciji, ki bi uporabnika preko telefona obveščala o oporečnosti vode. Trenutno se osredotočamo predvsem na Dolenjsko, iz katere izhajamo, kasneje nameravamo zadevo razširili na celotno Slovenijo. Aplikacijo je že v fazi prototipa, jo je pa treba še dodelati in razdelati funkcionalnosti.«

Andraž, Gimnazija Novo mesto: »Izhajali smo iz dejstva, da je priprava beljakovinskih napitkov po vadbi zamudno delo, zato smo si zamislili prenosni mini mešalnik za mešanje tovrstnih napitkov brez grudic – Mixick. Na tem dogodku smo že drugič, prvič sem bil z ekipo, ki je razvila aplikacijo ByLow, ki smo jo kasneje prodali. Z novo ekipo razvijamo fizični izdelek. Morma priznati, da smo tokrat ubrali drugačen pristop, saj določene zadeve že vemo, zato nam je veliko lažje in bolj razumemo stvari. Mentorji so v procesu razvoja ideje izjemno pomembni. Letos so nas predvsem usmerjali, ker smo idejo že sami precej razvili in dodelali, lani so imeli večji vpliv. Izdelek nameravamo predstaviti potencialnim kupcem preko socialnih omrežij, jih povprašati, kaj še potrebujejo, kakšen se jim zdi in ga na ta način dokončno oblikovati. Nato bi zbrali prednaročila, ga lansirali na trg in začeli prodajati, sprva na spletu, potem tudi v trgovinah. Takšni dogodki so za nas nedvomno zelo koristni, saj se vzdušje zelo motivacijsko, dobro se razumemo z ostalimi ekipami, morda bi bili lahko malce dlje trajali.«

Lejla, Ekonomska šola Novo mesto): »Ker so klopi po parkih pogosto umazane in mokre, smo prišli na idejo, da bi naredili zložljivo prenosno blazinico, ki jo po uporabi zgolj obrišeš in zložiš. Ta nagrada nam veliko pomeni, saj jo bomo porabili za nakup industrijskega šivalnega stroja, da bomo lahko izdelovali blazinice iz različnih materialov ter naredili kakovostnejše izdelke. Sredstva bodo šla tudi za nakup novih materialov in najem razstavnih prostorov na sejmih, kjer se bova predstavljali. Z mentorji sva bili zelo zadovoljni, tudi na nekaj podobnih dogodkih sva že bili in jih ocenjujeva kot zelo koristne. Predvsem se na njih poleg usmerjanja in vodenja pri razvoju ideje veliko dela tudi na predstavitvi le te, tako da lahko zelo izboljšaš svoj nastop. Obenem pa dobiš tudi uporabne ideje in usmeritve, razvijaš svojo kreativnost in iznajdljivost in ne nazadnje vidiš tudi odzive drugih ljudi na tvojo idejo, kako razmišljajo drugi in tudi njihove ideje.«
 
Maja in Urša, Gimnazija Novo mesto: »Razvijava idejo o spletni platformiTrailSketch, na kateri združujemo vtise popotnikov, ki delijo izkušnje s svojih potovanj, in ljudi, ki želijo potovati ter na platformi najdejo načrt potovanja, ki si ga lahko po svoje prilagodijo. Nagrado bomo uporabili za nadaljnji razvoj platforme in za testiranje vizualne izkušnje pri uporabnikih. Več kot nagrada pa nam pomeni tudi dobro mentorstvo, ki smo ga bili deležni v času razvoja naše ideje in se ga veselimo tudi v prihodnje. Takšni dogodki so super!«

Mart D. Buh, član komisije: »Današnje predstavitve in ideje so bile na bistveno višji ravni kot aprila, na prejšnjem dogodku. Kar nekaj idej je takšnih, ki so dejansko izvedljive. Vesel sem, da SPIRIT Slovenija skupaj z SPS program razvija naprej in pričakujem, da bodo v prihodnje ideje še boljše. Takšni dogodki so za mlade izjemno koristni, po moji oceni bi jih moralo biti še več in kakšen dan dlje ne bi škodil. Na njih se namreč naučijo, kako poteka razvoj podjetniške zamisli od ideje do lansiranja izdelka na trg. Kar je seveda dobro tudi za državo, saj se spodbuja podjetništvo, podjetniška miselnost, prepoznavanje težav in iskanje rešitev. Mislim, da je treba veliko delati z mladimi in pri njih spodbujati podjetniški duh, da ne bodo podjetništva dojemali kot nečesa negativnega.«

Janez Gorenc, Gimnazija Novo mesto, mentor: »Podjetniške veščine in drznost danes potrebujemo povsod, tako v startupih kot v že obstoječih podjetjih in tudi v šolstvu ter javnem sektorju. Slovenija išče in potrebuje velike podjetniške zgodbe, zato je za mlade odlično, da lahko sodelujejo v tovrstnih programih. Mladi pridobivajo podjetniške veščine, nov, drugačen način razmišljanja, pogled izven okvirjev, kaj pomeni vztrajnost, obenem pa vidijo priložnosti, se jih naučijo oceniti in izkoristiti. To je za mlade najboljša šola, saj se najbolje približajo realnosti, tistemu, kar jih dejansko čaka v podjetniškem svetu, pri tem pridobijo samozavest in podjetniško miselnost ter izvedo, kaj je potrebno za uspeh.«

Nejc Konjevič, Ustvarjalnik, mentor: »Že nekaj let sodelujemo s SPIRIT Slovenija in moram priznati, da se to pri mladih zelo pozna. V Sloveniji je veliko priložnosti in veliko dobrih podjetniških zgod, zato se za našo prihodnost ni bati. Na začetku se šole malo upirajo, saj imajo do podjetništva negativen odnos, potem pa skozi proces vidijo spremembe pri dijakih in učencih in spremenijo mnenje. Sodelovanje v tovrstnih aktivnostih je za mlade dobrodošlo, ker gre za okolje, v katerem lahko delajo tudi napake, ob tem pa niso prepuščeni samim sebi, saj gredo skozi ves proces z njimi tudi profesorji in mentorji. Poleg podjetniških prijemov in veščin se naučijo tudi vrsta veščin, ki jih potrebujejo v življenju. S temi vsebinami jim odpiramo vrata v svet, pa tudi v podjetja. Absolutno podpiramo te projekte in upamo, da se bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Treba bi bilo vzpostaviti močnejše sodelovanje med šolskim sistemom in gospodarstvom, saj se mi zdi, da to ni na ustrezni ravni.«

Lojze Bertoncelj, dolgoletni mentor: »Mladih ne smeš ustavljati, ampak jim omogočiti, da delajo tisto, kar v določenem trenutku mislijo, da je vredno delati, ter jih voditi, da z majhnimi koraki preverjajo svoje razmišljanje. Zanje je namreč pomembna izkušnja razvoja ideje, celoten proces, pa četudi se na koncu iz ideje ne izcimi nič. Vloga mentorja je tudi, da jih spravi na realna tla. Nagrade jim bodo v pomoč pri razvoju ideje. Moram priznati, da so bile tokrat predstavljene boljše deje, kar je nedvomno tudi dokaz boljšega oziroma drugačnega dela učiteljev, mentorjev, še posebej tistih, ki so se udeležili katerega od startup vikendov za učitelje v organizaciji SPIRIT Slovenija. Kajti če so sami deležni tovrstne izkušnje, to lažje prenašajo na učence. Izpostavil bi tudi dejstvo, da so bili na tem srečanju s strani sodelujočih denimo presenetljivo dobro izpostavljeni konkretni problemi, kar je pri iskanju rešitev izjemnega pomena.«

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice