Če je vaš inovativen start-up s potencialom hitre globalne rasti pripravljen na investicijo Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) v obliki konvertibilnega posojila 75.000 EUR (SK75) ali javne lastniške investicije 200.000 € (SK200), morate svojo vlogo v postopek pred-selekcije prek enotnega centralnega prijavnega sistema oddati najpozneje do četrka, 10. septembra 2015, do 23:59 ure (priporočljivo je, da vlogo oddate vsaj en dan prej). Za vse, ki se niste udeležili roadshow dogodkov, pa še enkrat povzemamo opise obeh produktov, pogoje za prijavo in celotno časovnico. Morebitna dodatna vprašanja glede prijav pa pošljete na FAQ@startup.si.

Tabela za pomoč pri izboru in prijavi za produkte:

SK75 je za podjetja, ki iščejo svoj »product-market fit«

Produkt SK75 za pridobitev konvertibilnega posojila SPS v višini 75.000 EUR, je namenjen podjetjem, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
 • Podjetje se nahaja v fazi ”product-market fit”, kar pomeni, da so s prvimi raziskavami in testiranji na trgu trgu že potrdili obstoj problema in zanj razvili prototip ali minimalno sprejemljiv produkt (MVP).
 • Investicijo podjetje potrebuje za nadaljni razvoj oz. testiranje funkcionalnosti in hipotez na pilotnih trgih, prve tržne raziskave, pridobivanje prvih kupcev ter dokončanje razvoja prototipa oz. MVPja skladno z zahtevami trga.  
 • Podjetje za udeležbo na tem razpisu ne potrebuje dodatnega zasebnega investitorja, če pa ga ima, pri ocenjevanju razpisne vloge pridobi dodatne točke.  
 • Produkt je primeren predvsem za podjetja, ki imajo potencial hitre rasti in nameravajo pridobiti novo rundo investicije od skladov tveganega kapitala v višini 200.000 EUR ali več.
 • Za produkt SK75 se lahko potegujejo inovativna mikro in mala start-up podjetja, mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge). Podjetje mora biti registrirano najpozneje do oddaje prijave v pred-selekcijo. 
 • Za prijavo na razpis SK75 Slovenskega podjetniškega sklada veljajo še dodatni pogoji, ki so navedeni v rapisni dokumentaciji

Produkt SK200 je za podjetja, ki se pripravljajo za vstop na globalne trge 

Produkt SK200 za pridobitev 200.000 EUR javne lastniške investicje SPS je namenjen podjetjem, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
 • Podjetje ima že razvit oz. dokončan izdelek, ki ga prodaja na trgu oz. z njih ustvarja prihodke.
 • Podjetje potrebuje dodaten kapital za širitev na globalne trge.
 • Podjetje ima dogovorjeno prisotnost ali resno zanimanje zasebnega investitorja z naložbo v višini najmanj 40.000 EUR.
 • Podjetje se intezivno pripravlja za vstop na globalne trge ter pridobitev večje investicijske runde s strani skladov tveganega kapitala. 
 • Za produkt SK200 se lahko potegujejo inovativna mikro in mala start-up podjetja, mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge). Podjetje mora biti registrirano najpozneje do oddaje prijave v pred-selekcijo. 
 • Za prijavo na razpis SK200 Slovenskega podjetniškega sklada veljajo še dodatni pogoji, ki so navedeni v rapisni dokumentaciji.

Vse dodatne inforamcije o pred-selekcijekem postopku najdete tukaj.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice