Pred-selekcija Start:up Slovenija je nacionalni program za identifikacijo, ocenjevanje in strokovno podporo start-up podjetij. Produkt P2 Slovenskega podjetniškega sklada (Sklad) je na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo od leta 2011 povezan s pred-selekcijo Start:up Slovenija. Udeleženci procesa lahko v programu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo na DEMO dnevu (5. in 6. aprila 2018 v Ljubljani), pridobijo do 35 točk v okviru razpisnih pogojev razpisa P2 Sklada.

S tem namenom organizatorji pred-selekcije projekta Start:up Slovenija pozivajo zainteresirane kandidate, da kandidirajo za start-up ocenjevalce v okviru pred-selekcijskega procesa Start:up Slovenija z DEMO dnevom (5. in 6. aprila 2018 v Ljubljan). Namen vključevanja izkušenih podjetnikov, investitorjev in podjetniških svetovalcev inovativnega okolja v proces ocenjevanja start-up podjetij, je čim bolj objektivna presoja potenciala podjetniškeekipe in ideje, da bi lahko Sklad podprl najbolj perspektivne projekte. Organizatorji pred-selekcije bodo imenovali najbolj ustrezne kandidate za start-up ocenjevalce, ki bodo lahko aktivno sodelovali v postopku predselekcije. Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Sodelovanje v pred-selekcijskem postopku projekta zajema vključevanje v pred-selekcijsko komisijo, katere naloga je ocenjevanje pisnih prijav in osebnih predstavitev na DEMO dnevih, ki bodo potekali 5. in 6. aprila 2018 v Ljubljani. Izvajanje obveznosti v okviru pred-selekcijskega postopka ni plačano in ne vključuje povračila stroškov. V primeru, da obstaja konflikt interesov pri posameznem start-up podjetju, se mora start-up ocenjevalec sam izločiti, za kar takoj po imenovanju tudi podpiše izjavo. 

Rok za oddajo prijav je petek, 23. marec 2018, in sicer na elektronski naslov (info@startup.si) ali po pošti na naslov organizatorja tekmovanja. Vse podrobnosti o kriterijih sodelovanja ter potrebni dokumentaciji bodo navedeni v .pdf dokumentu.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice