Start:up Slovenija je nacionalno tekmovanje, s katerim želimo prepoznati najboljša start-up podjetja v fazi problem – rešitev, jih strokovno in medijsko podpreti ter povezati z zasebnimi investitorji in potencialnimi partnerji. Sodelovanje v pred-selekcijskem procesu tekmovanja z DEMO dnevom je tudi obvezno za prijavo na zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Produkt P2 Sklada je na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo od leta 2011 povezan s pred-selekcijskim procesom tekmovanja Start:up Slovenija. Zagonska subvencija Sklada start-up podjetjem z inovativno idejo zagotavlja zagonsko spodbudo v obliki nepovratnih sredstev za razvoj produkta v obdobju dveh let. Udeleženci tekmovanja lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo na DEMO dnevu (9. in 10. aprila 2015 v Ljubljani), pridobijo do 40 točk od skupno 100 možnih v okviru razpisnih pogojev P2.

S tem namenom organizatorji tekmovanja Start:up Slovenija pozivajo zainteresirane kandidate, da kandidirajo za start-up ocenjevalce v okviru pred-selekcijskega procesa tekmovanja Start:up Slovenija z DEMO dnevom (9. in 10. aprila 2015 v Ljubljani). Namen vključevanja izkušenih podjetnikov, investitorjev in podjetniških svetovalcev inovativnega okolja v proces ocenjevanja start-up podjetij, je čim bolj objektivna presoja potenciala podjetniške ekipe in ideje, da bi lahko Sklad podprl najbolj perspektivne projekte. Organizatorji tekmovanja bodo imenovali do 80 najbolj ustreznih kandidatov start-up ocenjevalcev, ki bodo lahko aktivno sodelovali v postopku pred-selekcije. Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Sodelovanje v pred-selekcijskem postopku tekmovanja zajema vključevanje v pred-selekcijsko komisijo, katere naloga je ocenjevanje pisnih prijav in osebnih predstavitev na DEMO dnevu v Ljubljani, 9. in 10. aprila 2015. Izvajanje obveznosti v okviru pred-selekcijskega postopka ni plačano in ne vključuje povračila stroškov. V primeru, da obstaja konflikt interesov pri posameznem start-up podjetju, se mora start-up ocenjevalec sam izločiti, za kar takoj po imenovanju tudi podpiše izjavo.

Rok za oddajo prijav je torek, 24. marec, in sicer na elektronski naslov (info@startup.si) ali po pošti na naslov organizatorja tekmovanja. Vse podrobnosti o kriterijih sodelovanja ter potrebni dokumentaciji so navedeni v .pdf dokumentu (naloži tukaj).

Več informacij najdete na spletnem naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/javni-poziv-za-komisijo.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice