Podjetnik mora biti seznanjen o tem, da se državne pomoči dodeljujejo le preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani Sklada: https://www.podjetniskisklad.si/razpisi.

Informacije o javnih razpisih Sklada in razpisno dokumentacijo pa najdete tudi:

  • pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s Skladom,
  • pri območnih obrtnih in območnih gospodarskih zbornicah,
  • pri lokalnih podjetniških centrih in pri podjetniških svetovalcih.