Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (P2R)