Kaj mora podjetnik vedeti o koriščenju državnih pomoči SPS-a

Podjetnik mora biti seznanjen o tem, da se državne pomoči dodeljujejo le preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani SPS-a.

Informacije o javnih razpisih SPS-a in razpisno dokumentacijo najdete tudi:

  • pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s SPS-om,
  • pri območnih obrtnih in območnih gospodarskih zbornicah,
  • pri lokalnih podjetniških centrih in pri podjetniških svetovalcih.

Splošno o vlogah

Do finančnih spodbud SPS-a le preko javnih razpisov / pozivov

Priprava vloge – samostojno ali z zunanjo pomočjo?

Prijava na javni razpis z uradno vlogo prijavitelja

Ocenjevanje vlog

Najpogostejše napake pri prijavi na razpise / pozive

Najpogostejša splošna vprašanja

Brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge za vavčerje

Skupna EU pravila o državnih pomočeh

Seznam kohezijskih regij in občin

Pojmovnik

Kontakt

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00