Lastniško financiranje mladim podjetjem predstavlja povečano možnost pridobitve potrebnih finančnih virov za rast in razvoj visokotehnoloških in na lastnem znanju temelječih novih podjetij s potencialom izredno hitre rasti in prodore na globalne trge, saj so to po navadi tista podjetja, ki sploh nimajo jamstev za zavarovanje virov ali so zaradi svojega razvojnega potenciala, faze razvoja ali zahtevanega obsega potrebnih finančnih sredstev dolžniški viri neprimerni.

V skupino lastniškega kapitala mladih podjetij spadajo:
  • semenski kapital (neposredne lastniške naložbe in/ali navidezne lastniške oz. mezzanin naložbe – v obliki konvertibilnega posojila)

 

  • tvegan kapital (naložbe tveganega kapitala v ciljna MSP in naložbe navideznega lastniškega kapitala – mezzanin naložbe).

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice