1. Oznaka produkta
  P7R/Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:
  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 3. Namen produkta
  Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rast in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja
 5. Vlagatelji
  • Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje
 6. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:
  • nižje obrestne mere (1,1 %),
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita do 5 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev,
  • strošek kredita se ne zaračunava…
 7. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • izdatki za materialne investicije,
  • izdatki za nematerialne naložbe,
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za nakup storitev izdatki za plače

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 8. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
{tender id=”50,62″}
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice