Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo lahko letos prvič podjetja s STATUSOM SOCIALNEGA PODJETJA na hiter in enostaven način dostopala do zelo ugodnih finančnih srestev

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo danes objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 mio EUR, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Na ta način si bodo tovrstna podjetja v letu 2016 zagotovila ugodne vire financiranja za nemoteno in tekoče poslovanje.

 

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

  • nižjih zahtev po zavarovanju,
  • nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),
  • kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • brez stroškov kredita

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P7 sop 2016, ki ga najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=41 in v Ur. l. RS št. 19/2016.

Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada, omogoča podjetjem s statusom socialnega podjetja, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih virov, enostaven dostop do finančnih sredstev. Mikrokrediti so namenjeni socialni aktivaciji oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali deprviligirane skupine na trgu oziroma v družbi za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice