V Tehnološkem parku Ljubljana so v petek, 16. novembra 2018 z več kot 150 obiskovalci iz vse Evrope uspešno zaključili 1. Mednarodno konferenco o start-up podjetjih in prenosu tehnologij v inovacijskih ekosistemih v jugovzhodni Evropi in alpskem prostoru. Start-upi so pomembni generatorji rasti, zaposlovanja in inovacij, zato smo želeli s srečanjem spodbuditi, povezati in izboljšati inovacijske start-up ekosisteme v vseh – regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okoljih.

 

Prvi dan so ugledni gostje iz celotne Evrope predstavili podporna okolja in prakso sodelovanja in komunikacije med akterji v njihovih start-up ekosistemih. Prisluhniti je bilo mogoče tudi dobrim praksam Tehnoloških parkov in inkubatorjev iz Izraela, Beograda, Bolgarije, Romunije, Grčije, Avstrije ter spoznati nekatere trende razvoja posameznih start-up skupnosti: Iniciative Startup Slovenija, mednarodnega gibanja Climate KIC in drugih. 

Drugi dan konference je bil usmerjen bolj v raziskovalne organizacije in prenos tehnologij. Gostili so predavatelje iz različnih evropskih držav, ki so tako ali drugače vpeti v start-up okolje ali pa imajo pomembno funkcijo pri oblikovanju pogojev, v katerih le-ti delujejo. Predstavili so področja delovanja, projekte v teku, poglede na situacijo, opažanja, povedali, kje se kažejo izzivi in podali ideje, kako bi lahko to področje še izboljšali.

Italijanski profesor Francesco Guerra je predstavil platformo RE-SEARCH ALPS, prek katere lahko uporabnik dostopa do informacij o raziskavah, laboratorijih in inovacijskih centrih na območju Francije, Švice, Italije, Nemčije, Avstrije, Lichtensteina in Slovenije. Nudi informacije glede tega, s čim se institucije ukvarjajo, kje so locirani, katere raziskave so trenutno v teku.

Roberto Siagri (Eurotech Spa, Amaro, Udine) je objasnil, da je tehnološki razvoj v zadnjih letih eksponenten. Umetna inteligenca bo v roku nekaj let presegala sposobnosti človeških možganov. Inovacije, ki nastajajo, so čedalje bolj abstraktne. Hiter tehnološki razvoj se odraža v poslovanju podjetij. Tako lahko podjetja danes z enakim vložkom in v enakem času proizvedejo več kot včasih.  

Alenka Rožaj Bervar iz SRIPa zdravje je opozorila na moč medsebojnega sodelovanja in nujno potreben prenos znanja iz akademskih sfer v industrijo.

Cilj konference je dosežen: podala je neprecenljiva razmišljanja o grajenju ekosistemov in ponudila številne izmenjave informacij med udeleženci ter nove priložnosti in znanja, ki jih bomo lahko izkoristili in uporabili pri nadaljnji podpori start-upov.     

Kontaktna oseba za medijska vprašanja:
Mateja Prinčič
mateja.princic@tp-lj.si

———————————————-

Konferenco smo organizirali Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zunanje zadeve, Konzorcijem za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) in slovenskimi javnimi raziskovalnimi organizacijami.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice