Dan odprtih vrat Slovenskega podjetniškega sklada je bil namenjen vsem zainteresiranim mikro, malim in srednjevelikim podjetjem, ki načrtujejo izvedbo novih investicij oziroma poslovnih vlaganj v letu 2017 in so želeli pridobiti čimveč informacij o prostih finančnih spodbudah SPSa.

Na novinarski konferenci, ki je potekala danes pred uradnim dogodkom DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA, je direktorica sklada mag. Maja Tomanič Vidovič pojasnila, da bo v letu 2017 ponudil cca 116 mio EUR preko novih razpisov, k temu pa je potrebno dodati še sredstva javnega razpisa iz decembra 2016 v skupni višini 12 mio EUR. Skupna ponudba v letu 2017 torej znaša 128 mio EUR. Do prve polovice marca je odobrenih že nekaj manj kot 7 mio EUR, zato je že oziroma še bo do konca leta na razpolago okvirno 121 mio EUR.

Garancije SPS –a zagotavljajo lažji najem bančnih kreditov

Največji delež finančne podpore (80%) v letu 2017 predstavljajo garancije za zavarovanje bančnih kreditov, ki naj bi letos spodbudile vsaj 125 mio EUR novih bančnih kreditov preko 15 sodelujočih bank.MSP-jem je preko garancij SPS-a omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov. Hkrati z garancijo SPS-a bodo podjetja deležna še ugodne obrestne mere brez stroškov odobritve garancij. MSP-jem so tudi letos zagotovljene garancije za investicijske bančne kredite do max. višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do max. višine 200.000 EUR za obratna sredstva, z izdajo garancije pa so podjetja deležna še možnosti koriščenja moratorija do 24 mesecev in ročnosti kredita do 10 let.

SPS tudi letos z mikrokrediti do hitrejšega tekočega financiranja
Naslednjo skupino spodbud predstavljajo mikrokrediti za hitrejše in enostavnejše financiranje tekočega poslovanja mikro in malih podjetij. Iz letošnje kvote je SPS že odobril 5 mio EUR mikrokreditov po nacionalnih shemi, 10,1 mio EUR razpisanih mikrokreditov pa je na razpolago še iz decembra 2016 podjetjem iz problemskih območij, to so Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Po porabi teh sredstev se načrtuje v mesecu novembru 2017 objava novega razpisa za problemska območja ponovno v višini 12 mio EUR. Mikrokrediti SPS-a omogočijo podjetjem, da prejmejo kredit od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ugodnostmi, ki se kažejo v nižji obrestni meri ( fiksna 1,1 % ), možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, ročnosti kredita do 5 let in ugodnem zavarovanju kredita. Stroški odobritve mikrokreditov pa se ne zaračunavajo.

Posebna skupina spodbud za zagonska in mlada podjetja
SPS daje tudi letos velik poudarek podpori MLADIH podjetij, ki se nahajajo v začetnih fazah razvoja. Prva skupina finančnih spodbud v višini 3,16 mio EUR je namenjena zagonskim in mladim inovativnim podjetjem, in sicer za prvo razvojno fazo, kjer se šele razvija produkt so na voljo spodbude za zagon inovativnih podjetij v višini do 54.000 EUR, za drugo razvojno fazo, ki pomeni vstop na trg ali že širitev na trgu pa je že na voljo semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR in semenski kapital v obliki direktnih kapitalskih vložkov v višini 200.000 EUR (razpis SK200 2017). Mlada inovativna podjetja so še deležna vsebinske podpore ( mentorji, delavnice, start up šole itd.). Do zagonskih spodbud v višini do 40.000 EUR bodo upravičena tudi zagonska podjetja, ki so locirana na problemskih območjih Maribora z okolico, Hrastnika, Radeč, Trbovlja, Pokolplja ter Pomurja. Predvidoma konec leta (novembra ali decembra 2017) bodo podjetja s problemskih območij lahko koristila okoli 3,2 mio EUR spodbud, kar bi naj zadostovalo za podporo 80 zagonskih podjetij.

SPS namerava v mesecu aprilu razpisati skupno okoli 400.000 EUR spodbud za zagonska podjetja z dejavnostjo za predelavo lesa, kar bi naj zadostovalo za podporo 10 zagonskih podjetij iz lesne panoge.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je sodeloval na dogodku, je pojasnil veliko pomembnost finančnih spodbud za MSP-jev, saj bodo novi razpisi SPSa v letu 2017 spodbudili vsaj 200 mio EUR novih investicij, le-te pa bodo zagotovile okoli 2300 novih delovnih mest in vplivale na ustvarjanje višje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

To dokazujejo tudi učinki izvedenih ukrepov SPS v zaključeni finančni perspektivi Evropske komisije 2007-2016, saj je skoraj 6.000 podprtih projektov MSPjev, v katere je SPS vložil okoli 930 mio EUR ugodnih finančnih spodbud, izvedla za več 1850 mio EUR investicij, ustvarila okoli 9.100 novih delovnih mest, povečalo dodano vrednost na zaposlenega za 12 % in se s tem približalo evropskemu povprečju. K temu je minister dodal, da je gospodarsko okolje na ta način začelo kazati znake izboljšanja po gospodarski krizi, vendar je dostop do ugodnih finančnih sredstev še vedno problematičen in ostaja glavna skrb podjetij. Zato bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo še naprej, tudi v novi finančni perspektivi Evropske unije do leta 2020, še naprej zagotavljali ugodne finančne vire za MSP, tudi preko SPSa.

Direktorica SPS-a, mag. Maja Tomanič-Vidovič je še dodala, da je 60 % podrtih podjetij v preteklih letih izkazovalo elemente lastnega razvoja oz. so bila ta podjetja naravnana v tehnološke izboljšave, največ podprtih podjetij je bilo uvrščenih med predelovalne dejavnosti, merilne tehnologiji, spletne in mobilne platforme, strojna oprema, IT rešitve, informacijske tehnologije itd.

                                                                                                                  

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice