V petek, 16.10.2020 je v orodjarni Imenšek, v Poslovni coni Tezno, v Mariboru, potekalo srečanje z novinarji in podjetniki na temo predstavitve finančnih in vsebinskih spodbud, ki jih je zaradi razmer, nastalih z epidemijo COVID 19, mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MMSP) omogočil Slovenski podjetniški sklad, ob podpori  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Od marca 2020 je Slovenski podjetniški sklad z različnimi ukrepi namenil MMSP skupno okoli 180 milijonov evrov, od tega 155 milijonov evrov, s poudarkom na blažitvi posledic epidemije COVID 19. Več kot 4.700 podjetij je že prejelo pomoč, čez 1.750 podjetij je v fazi ocenjevanja, določeni ukrepi pa se še izvajajo in so še vedno odprti za prijave cca. 1.000 podjetij.

Na srečanje je minister za gospodarski razvoj in tehnologiji, g. Zdravko Počivalšek, govoril o stanju gospodarstva v RS, ukrepih in pomoči za mikro, mala in srednje velika podjetja. Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, ga. Maja Tomanič Vidovič, je predstavila uspešnost SPS-a pri izvedbi finančnih spodbud za podjetja ter načrtovane finančne produkte (garancije, mikrokreditne sheme itd.)

Katalog rezultatov Slovenskega podjetniškega sklada s poudarkom na COVID ukrepih ter podprta podjetja najdete v katalogu:

slika4  

PPT predstavitev ukrepov Slovenskega podjetniškega sklada najdete tukaj:

pdf icon 02 mala  


IZJAVA: Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek:

” Slovensko gospodarstvo je v zadnjih treh desetletjih doživelo vrsto sprememb. Če smo ob naši osamosvojitvi sloveli (predvsem) kot pridni in zanesljivi delavci, veljamo v svetu danes za prodorne podjetnike in vrhunske člene globalnih poslovnih sistemov in verig.

Ta sprememba je bila mogoča, ker smo spremenili miselnost in z njo lestvico vrednot, s katerimi se istovetimo in po katerih želimo biti prepoznavni. Danes nas je čedalje več, ki verjamemo v tri zlata načela našega razvoja: zeleno, ustvarjalno, pametno. Za temi preprostimi besedami stoji strategija, ki jo na državni ravni izvajamo skozi najrazličnejše ukrepe in spodbude. Rezultat so zelo otipljivi gospodarski dosežki, globalno prepoznavne zgodbe in spremenjen odnos javnosti do dosežkov naših gospodarstvenikov.

Pandemija, ki je letos pomladi globalno gospodarstvo spravila na kolena, je sprožila proces globokih in vseobsegajočih sprememb, ki jih bodo preživeli samo tisti, ki bodo ponudili izvirne odgovore na vprašanje: kako naprej. Odločalo bo znanje, odpornost na šoke vseh vrst in zavedanje, da po poti v prihodnost ne bo šlo drugače, kot tako, da si bomo med seboj pomagali in sodelovali.

Slovensko gospodarstvo ima v tem pogledu ogromno prednost v primerjavi z državami, ki jim konkuriramo: pri nas ne potrebujemo družbenih omrežij, da bi se (s)poznali in vedeli, kje lahko iščemo in pričakujemo prava zavezništva. Vendar pa je po mojem prepričanju na tem potrebno graditi in nagrajevati poslovne modele, ki temeljijo na povezovanju komplementarnih idej, podjetij in ljudi.

Več kot bo takih modelov, bolj bomo kot gospodarstvo uspešni na globalnem trgih in bolj bomo kot družba odporni na izzive vseh vrst. Zato: stopimo skupaj, da bomo močnejši!

IZJAVA: direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), mag. Maja Tomanič-Vidovič:

”Slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja prav tako občutijo negativne posledice virusa COVID-19, saj je prizadetih večina panog in dobaviteljskih verig.  Zato je bilo nujno potrebno, da je Slovenski podjetniški sklad takoj na začetku izbruha COVID-19 prilagodil večina svojih načrtovanih finančnih produktov (garancije, mikrokreditne sheme,…) novim potrebam MMSP v letu 2020.  S pomočjo obstoječih virov in dodatnimi 52 mio EUR virov, ki jih je  uspelo za potrebe SPSovih finančnih produktov  v letu 2020 zagotoviti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), se bo skupno pomagalo 6.800 podjetjem, od tega zagotovo okoli 4.900 podjetjem izključno za odpravljanje posledic COVID-19.  Skupno bodo podjetja pridobila 180 mio EUR finančne pomoči, izključno za blažitve posledic COVID-19 pa 155 mio EUR pomoči.

V boju za skupno premagovanje posledic koronavirusa v podjetniškem sektorju Slovenski podjetniški sklad tesno sodeluje z resornim ministrstvom in ostalimi partnerji pri oblikovanju ukrepov, ki bi olajšali poslovanje mikro, malih in srednjevelikih podjetij v Sloveniji.”

Pri zagotavljanju nadaljnjega razvoja, ki zagotovo ne bo več potekal v enakih okoliščinah kot pred krizo, velja princip SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, saj sta medsebojna pomoč in sodelovanje ključnega pomena za prihodnost.

Slovenski podjetniški sklad

 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice