»Slovenski podjetniški sklad že od leta 2006 ponuja spodbude za zagon inovativnih podjetij, s katerimi spodbuja ustanovitev mladih inovativnih podjetij, mlajših od 14 mesecev. S tovrstno podporo nadaljuje tudi v letu 2016, saj ima za mlada inovativna podjetja skupno na voljo kar 2,16 mio EUR zagonskih spodbud, ki bodo start upom s potencialom hitre rasti omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta.«


Objava razpisa P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes, v petek 27.5.2016, v Uradnem listu RS št. 38/2016 objavil javni razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016, ki omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest, pridobitev zagonskega kapitala v obliki nepovratnih sredstev.

“V okviru javnega razpisa P2 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.”

Do 54.000 EUR subvencije za zagon inovativnega podjetja
Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:
  kritje stroškov, nastalih do 31.7.2016 v višini do 10.000 EUR
  kritje stroškov, nastalih do 31.1.2017 v višini do 12.000 EUR
kritje stroškov, nastalih do 28.2.2018 v višini do 32.000 EUR
Na ta način spodbuda pokriva faze zagona podjetja, razvoja MVP (minimalno sprejemljivega produkta) in komercializacije končnega produkta.

2,16 mio EUR bo okrepilo okvirno 40 novih zagonskih podjetij
Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem, ustanovljenim v obdobju od 1.1.2015 – 29.2.2016, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in lažji tržni preboj.

Razpis P2 je tudi letos tesno povezan z Iniciativo Start up Slovenija
Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start:up mentorja.

Na razpis se lahko prijavijo vsa inovativna mlada podjetja
Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti, kljub temu, da predhodno niso sodelovala v okviru tekmovanja Start:up Slovenija 2016.

Več informacij o razpisu najdete na: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44.

 


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice