Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovlj, imate še vedno možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR.Mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) je preko SPS-a na voljo še 9 mio EUR mikrokreditov za podjetja:

 •    ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov,
   
 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS še na naslednje prijavne roke: 1.06.2017, 01.09.2017 in 01.04.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017.

Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 •  nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 •  ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Mikrokredit se črpa namensko za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva. SPS bo podjetjem, ki še bodo črpala kredit zagotovil ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev.

Razpis P7R je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS št. 84/2016 konec preteklega leta, do sedaj pa je sredstva iz razpisa prejelo že 126 podjetij, ki so sredstva v večini primerov namenila v obratna sredstva za tekoče poslovanje.  

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2016, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49 in v Ur. l. RS št. 84/2016.


 

„Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske unije v okviru poroštvenega instrumenta, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“).“
„To financiranje je upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za
zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“).“

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice