Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 1. 3. 2024 v Uradnem listu RS št. 18/2024 in na spletni strani SPS objavil javni razpis P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Namen P2 2024 je podpreti razvoj inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin, ter jim pomagati na poti k tržnemu uspehu. Skupno razpisanih 2,16 mio EUR spodbud bo omogočilo zagon 30 tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Zagonsko spodbudo P2 v višini do 72.000 EUR lahko v letošnjem letu koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 15. 03. 2024, ter:

 • se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5)
 • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
 • so ustanovljena v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije

Mlado inovativno podjetje s potencialom rasti, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 72.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 12.000 EUR, 2. tranša 21.000 EUR in 3. tranša 39.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg ter začetek komercializacije). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Start-up treningi pred prijavo na razpis:

 • Pred prijavo na razpis P2 2024 imajo vsa mlada inovativna podjetja, ki se nameravajo prijaviti, možnost udeležbe na START-UP TRENINGU.
 • Start-up treninge bodo med 20. in 26. marcem v različnih slovenskih mestih/krajih izvajali izbrani subjekti inovativnega okolja (SIO).
 • Na treningih bodo lahko potencialni prijavitelji pridobili podrobnejše informacije o razpisu P2 2024 ter skozi serijo predavanj in praktičnih vaj s področja izgradnje poslovnega modela (‘business model canvas’) in tehnik ‘pitch-a’ preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje.
 • Udeležba na start-up treningih ni obvezna, prinese pa 7 točk (od skupno 100 točk) pri merilih za ocenjevanje vlog. Prijavnico in vse dodatne informacije o start-up treningu najdete na naslednji povezavi: www.startup.si/p2-trening-prijavnica.
 • Prijave za udeležbo na start-up treningih se zbirajo predvidoma do 13. marca.

Po oddaji vloge brezplačno sodelovanje z mentorjem in možnost sodelovanja v specializiranih programih:

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPS je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Lista start up mentorjev je dostopna na spletni strani SPS, do 31.7.2024 pa je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem.

Podjetja pa se bodo imela možnost vključiti tudi v specializirane programe, ki bodo na enem mestu združevali vso ključno podporo, ki jo star-up podjetja potrebujejo za hiter prodor na trg in globalno rast.

Razpisani roki in način oddaje vloge na P2 2024

 • Oddaja vloge je elektronska preko ePortala.
 • Vloga pa lahko zainteresirana inovativna start-up podjetja oddajo na naslednji prijavni rok: 29. 3. 2024 do 14.00 ure.

Ključne novosti P2 2024

P2 2024 je v primerjavi s preteklimi leti nadgrajena in nudi start-upom, kar nekaj novosti.

 • Višja subvencija iz 54.000 EUR subvencije/podjetje na 72.000 EUR subvencije/podjetje
 • Podpora za 30 inovativnih podjetij
 • Start-up treningi so nadomestili pred-selekcijski postopek
  Start-up treningi vključujejo:
 • Predstavitev razpisa P2 2024
 • Predstavitev drugih spodbud SPS in širšega ekosistema za inovativna zagonska podjetja
 • Predstavitev in praktične vaje s področja:
  • razvoja inovativne poslovne ideje
  • izgradnje poslovnega modela (‘business model canvas’)
  • priprave kratke predstavitve (‘pitch’)
  • ustanovitve podjetja in ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja
 • Možnost individualnega svetovanja
  Start-up treningi niso obvezni, prinesejo 7 točk pri merilih za ocenjevanje vlog, medtem, ko je neobvezna pred-selekcija v preteklih letih prinesla 30 točk pri merilih za ocenjevanje vlog.
 • Projekt mora biti skladen z vsaj enim prednostnim področjem iz Strategije trajnostne pametne specializacije (S5)
 • Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki ali zadrug.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice