Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, 15. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še Vavčer za pridobitev certifikatov.

Namen vavčerja spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR.

Obdobje upravičenih stroškov: od 01.01.2021 in trajajo do 30.09.2023

Upravičeni stroški so:

 • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.
 • stroški nakupa standarda
 • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave
 • ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem: ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priglašen. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:

To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, PEFC, IFS, BRC),

Najmanjša spodbuda: 1.000,00 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR

Največja stopnja financiranja: 60 %

Skupaj sredstva JP 2021-2023: 900.000,00 EUR

Poseben pogoj: Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo. Prav tako mora imeti prijavitelj v času trajanje projekta najmanj 1 zaposlenega.

Ostali pogoji za prijavo:

 • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
 • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju, …)
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
 • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
 • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
 • Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven.
 • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za vavčer so definirani v javnem pozivu zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za pridobitev certifikatov. 

Postopek pridobitve vavčerja je enostavna, hitra in brez stroškov.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino, SPIRIT Slovenija).

Vse dodatne informacije o vavčerju je možno dobiti tudi na SPS, prosimo, da vprašanja pošljete na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice