Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, na manj razvitih območjih, z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in so registrirana vsaj 18 mesecev ob oddaji vloge.

Skupna višina sredstev je 20.000.000 EUR.
Razpis bo predvidoma objavljen: 4.3.2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe ali z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice