Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos ponovno ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovite in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij

Slovenski podjetniški sklad ( v nadaljevanju Sklad) bo tudi v letu 2016 objavil razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki omogočajo mladim visokotehnoloških podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v dveh tranšah v obliki subvencije. Sredstva iz razpisa P2 novonastalim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočajo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja.

Razpis je še v pripravi, predviden datum objave razpisa je 18.3.2016 ali 25.3.2016, predviden rok za oddajo vloge pa 22.4.2016.

POZOR!

Še pred tem se morajo mlada inovativna podjetja obvezno prijaviti na tekmovanje Start up Slovenija 2016, ki je POGOJ za kandidaturo na razpisu P2 2016. Spletna prijava na tekmovanje Start up Slovenija 2016 bo odprta od 4. marca na naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/prijava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so razvojno naravnana ter imajo tehnološko zahtevnejši in inovativen projekt in so bila ustanovljena v obdobju od 1.1.2015 – 29.2.2016.

Predvideno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, če bodo izpolnjevala zastavljene cilje.

Sklad že nekaj let daje poseben poudarek finančni podpori prav nastajajočim podjetjem – »start upom«, še posebej, če so to inovativna podjetja, ki temeljijo na lastnem znanju podjetnika ali podjetniškega tima. Prav to so namreč podjetja, ki predstavljajo potencial za nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice