1. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7)
  2. Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R)
  3. Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19  (P7C 2021)

Mikrokrediti predstavljajo neposredne kredite SPSa manjših vrednosti, ki so namenjeni financiranju manjših investicij ter financiranju obratnih sredstev. Njihova pridobitev je enostavna in hitra, prav tako so zelo ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija, daljša ročnost) in brez stroškov odobritve. Koristijo jih lahko podjetja oz. specifične ciljne skupine, ki predstavljajo doloženo tržno vrzel (npr. podjetja na problemskih območjih, podjetja na obmejnih problemskih območjih). Cilj mikrokreditov je podjetjem omogočiti dostop do ugodnega financiranja, in jim na ta način zagotoviti nemoteno tekoče oz. likvidno poslovanje ter nadaljno rast in razvoj.

Postopek odobritve mikrokreditov:

 

 

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

Povezave do spletnih strani:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=sl,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=sl)

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

Predstavitveni video- mikrokrediti

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice