Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi še vedno lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 269.000 EUR. 269.000 je skupna še razpoložljiva kvota za podjetja, ki so locirana na Zahodni kohezijski regiji, kvota razpoložljivih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo pa je že porabljena. 

 

Rok za oddajo vlog za Zahodno kohezijsko regijo je 15. 5. 2021 do 14:00 ure.

V okviru javnega razpisa: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. – P4L 2020 lahko podjetja sofinancirajo upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar omogoči prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Gre za produkt, katerega lahko koristijo podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

Več pogojev o javnem razpisu najdete tukaj.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice