Od leta 2016 je Slovenija pridružena članica ESE (Evropske vesoljske agencije), kar odpira nove možnosti za slovenska podjetja in razvojno raziskovalne inštitucije. Možnosti za sodelovanje imajo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami ali informacijskimi rešitvami. V Sloveniji že imamo nabor podjetij, ki uspešno sodelujejo z ESO, vendar na MGRT (Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) želimo, da bi bilo takih še več.

Možna področja sodelovanja:

Zainteresirani lahko sodelujejo pri razpisih ESE na tistih področij, na katerih Slovenija vplačuje članarino. V tem trenutku so to program Opazovanja Zemlje, program Splošnih tehnologij in znanstveni program Prodex.

Področje Opazovanja Zemlje je med programi morda najširše. Cilj programa je namreč uporabiti podatke o Zemlji, ki jih pridobimo iz vesolja, za lažje obvladovanje vsakdanjih problemov na Zemlji. Tako sodi v okvir tega programa priprava raznovrstnih aplikacij na podlagi satelitskih in drugih podatkov, na primer: za namene izboljšanja kmetijskih praks (ocenjuje se lahko stopnjo vlažnosti, temperaturo tal in podobno) ali za opozorila glede onesnaženosti zraka, stanja vegetacije itd. Veliko priložnosti je tudi za vse ki znajo operirati z velikimi količinami podatkov, ki se ukvarjajo z inovativnimi tehnologijami, umetno inteligenco itd. Obstoječih satelitskih slik je sedaj že ogromno in en večjih izzivov je, kako jih narediti dostopne za uporabnike. Da do satelitskih slik sploh pridemo, pa je seveda potreben razvoj satelitov, ustreznih inštrumentov, zemeljskih postaj teh računalniške opreme, ki to povezuje, upravlja, nadzira itd, kar je prav tako predmet tega programa.  

Več o tem si lahko preberete na spletni strani ESE (http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth, http://eoscience4society.esa.int/)

 

Program Splošnih tehnologij se ukvarja predvsem z razvojem novih tehnologij, ki jih ESA potrebuje za svoje misije. Tu se lahko najdejo tako razvoj in izdelava programske opreme,  procesorjev, različnih inštrumentov, do razvoja novih materialov, ki morajo biti v skladu s programskimi potrebami ESE. Področja tehnološkega razvoja, ki so lahko predmet programa so:

  • opazovanje Zemlje;
  • znanost;
  • priprava robotskega raziskovanja;
  • človeška posadka in raziskovanja;
  • tehnologije vesoljskega prevoza in ponovnega vstopa v Zemljino ozračje;
  • navigacija;
  • varnost za državljane, vključno s prostorsko ozaveščenostjo o vesolju;
  • generične tehnologije in tehnike, vključno z navzkrižnimi tehnologijami, kot je čisti prostor (zlasti CleanSat), napredna proizvodnja, oblikovanje za proizvodnjo in vesoljska tehnologija za energijo;
  • prenos tehnologije.
Tretji program, v katerem trenutno sodeluje Slovenija je Prodex. Gre za znanstveni program, pri katerem se pričakuje sodelovanje raziskovalnih inštitucij, vezan pa je na obstoječe ESIne misije. Ta program je nekoliko drugačen od ostalih dveh, saj tu ESA ne objavlja razpisov, ampak je organizacija na nivoju držav članic. Vloge pa kljub temu odobri ESA, saj morajo biti usklajene s potrebami njenih misij.  Več o programu na spletni strani ESE (http://sci.esa.int/prodex/)

Obstajajo tudi drugi programi ESE, v katere Slovenija trenutno ni vključena, npr. »ARTES« (področje  telekomunikacij), »navigacija« (sateliti za pozicioniranje na Zemlji), »lansirne naprave« (ja, tu pa je govora o raketah) itd. Na razpise, ki sodijo v te programe, se naša podjetja zaenkrat ne morejo prijaviti.

Kdo se lahko prijavi na ESA razpise:

Prijavi se lahko vsako slovensko podjetje ali razvojno raziskovalna inštitucija, ki razvija produkte ali storitve, ki so zanimivi za ESO in sodijo v področja pri katerih Slovenija sodeluje (navedena zgoraj).

Kje lahko najdete razpise ESE:

ESA objavlja svoje razpise na spletu. Vsi, ki so zainteresirani, se lahko prijavijo v sistem elektronske pošte z vabili na razpise (“Electronic Mail Inivitation to Tender System” – EMITS). Po prijavi vam bo omogočen dostop do spletnega portala EMITS, kjer so objavljeni vsi razpisi, hkrati pa boste v skladu s svojimi nastavitvami lahko prejemali e-pošto z obvestili o novih razpisih. Na spletni strani MGRT najdete tudi prijavni obrazec za vpis v poštni seznam za pošiljanje obvestil s področja vesoljskih tehnologij, ki jih pripravljamo na MGRT.

Kako se lahko prijavite na razpis:

Za poslovanje z ESO se je potrebno prijaviti v “Sistem za ponudbe in prve prijave Evropske vesoljske agencije” (ESA-STAR “ESA System for Tendering and Registration”). Ta sistem se uporablja tudi za posredovanje prijave na razpis. V primeru, da se odločite za sodelovanje, je smiselno o tem obvestiti tudi Službo za sodelovanje z ESA na MGRT (kontakti objavljeni na spletni strani MGRT), ki vam lahko pred prijavo pomaga z informacijami, projekte, ki so potrjeni s strani ESE, pa mora dokončno potrditi.

Kako lahko sodelujete z ESO na razvojnih projektih:

V ESIni izpostavi v Italiji (ESRIN) je bila ustanovljena skupina Philab, katere namen je pospešiti razvoj najnaprednejših postopkov in procesov v Evropi preko sodelovanja med različnimi znanstvenimi skupinami. Osredotoča se predvsem na uporabo novih tehnologij, umetno inteligenco, razvoj majhnih satelitov in konstelacij, psevdo sateliti (baloni ipd), združevanje podatkov, njihov cilj pa je hitra evolucija in razvoj rešitev za identificirane težave. Sodelovanje je možno na podlagi pogodbe, ki se jo sklene s Philabom, glede na identificiran skupni interes.

Ali obstajajo možnosti za zaposlitev nas ESI:

S statusom pridruženega članstva v ESI lahko za delovna mesta v agenciji kandidirajo tudi državljani RS. Možnosti so na voljo tako za izkušene strokovnjake, diplomante kot za študente. Informacije o prostih mestih so objavljene na portalu ESA-e, kjer si lahko oblikujete svoj profil in se prijavite na posamezen razpis.

 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice