Rastemo skupaj

V Slovenskem podjetniškem skladu rastemo skupaj s svojimi podjetji in partnerji. Naš moto “Rastemo skupaj”, tako velja za notranjo kulturo Sklada, kot tudi za odnos do naših strank – malih in srednjevelikih podjetij in do naših partnerjev v podjetniškem podpornem okolju.

Zaposleni na Slovenskem podjetniškem skladu smo dnevno vpeti v podjetniški način razmišljanja, ko skušamo razumeti potrebe podjetniškega sektorja v Sloveniji in nenazadnje zadovoljiti želje in potrebe naših strank, vas, drage podjetnice in podjetniki.

Živimo v obdobju velikih sprememb in pozitivne spremembe ustvarjajo ljudje z vizijo, pozitivno energijo in željo po sodelovanju. Veliko antuziazma vlagamo v oblikovanje novih partnerstev na različnih nivojih, ker v globalnem in hitro spreminjajočem se okolju, zmagujejo le sodelovanje, sinergije in dopolnjevanje.

Z jasnim poslanstvom in vizijo

Zagonska, hitrorastoča, inovativna ter ostala mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji so tista, ki jim namenjamo vso pozornost. Prav skozi njih namreč uresničujemo naše osnovno poslanstvo: zagotoviti jim ugodne finančne vire, da lahko z njimi realizirajo zastavljeno rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča. To počnemo po vzoru najboljših svetovnih praks.

Smo finančna institucija in spodbujamo rast in razvoj podjetništva v Sloveniji. Smo povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajujemo finančno pomoč z vsebinsko pomočjo, kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja.

V Slovenskem podjetniškem skladu tudi sokreiramo slovenski start up ekosistem. Hkrati s finančnimi spodbudami, mladim, inovativnim podjetjem nudimo bogato vsebinsko podporo v okviru #StartupPlus programa, ki na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna start up podjetja za hitro globalno rast.

Zastopamo cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

Ciljno usmerjeni

Zastavili smo si cilje, med katerimi je tudi zagotavljanje dodatnih finančnih virov, za odobritev ugodnih finančnih in vsebinskih spodbud malim in srednje velikim podjetjem, startupom in scaleupom ter tako spodbuditi nove investicije v gospodarstvu.

V slovenskem okolju igramo pomembno vlogo tudi, ker nastopamo kot vodilni:

 1. Vodilni ponudnik garancij za bančne kredite
  Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo finančno linijo SPSa, ki predstavlja povprečno več kot 80 % vseh odobrenih sredstev letno. Sodelujemo z vsemi slovenskimi poslovnimi bankami kot ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere MSPjem. Bančni krediti so lahko namenjeni za večje investicijske projekte ali za financiranje obratnih sredstev.
 2. Vodilni ponudnik mikrokreditov
  Mikroposojila predstavljajo mikrokrediti prilagojeni potrebam MSPjev, samozaposlenim, start-upom in scale upom, ki se soočajo s težavami pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu.
 3. Ključni sooblikovalec semenskega in tveganega kapitala v povezavi z vsebinsko podporo
  Od leta 2010 poseben fokus namenjamo podpori mladim inovativnim podjetjem z alternativnimi viri lastniškega financiranja, ki so na slovenskem trgu šele v razvoju. Preko investicij semenskega in tveganega kapitala se v sodelovanju s poslovnimi angeli, korporacijami, skladi semenskega in tveganega kapitala podpirajo mlada hitrorastoča podjetja, ki imajo potencial globalne rasti.
 4. Edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev
  Preko vavčerjev smo ponudnik 60 % sofinanciranja različnih poslovnih storitev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja. Gre za poenostavljen in hiter dostop do spodbud manjših vrednosti, ki jih podjetja prejmejo v obliki nepovratnih sredstev. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.
 5. Sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji
  Sodelujemo in povezujemo se s številnimi slovenskimi in tujimi institucijami za doseganje maksimalnega uspeha pri financiranju MSPjev.
 6. Povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju
  Zaradi majhnega trga in ohlajanja oz. upočasnjene gospodarske rasti na trgih EU, predstavlja internacionalizacija ključni element za rast podprtih podjetij. Pomoč pri internacionalizaciji postaja pomemben element pri izvajanju finančnih linij in pri veh programih vsebinske podpore.