Poslovna filozofija in trajnostna naravnanost zaposlenih na Skladu

  • Vključuje 10 usmeritev oz. načel, ki sledijo trajnostni naravnanosti in zagotavljajo zadovoljstvo končnih uporabnikov.
Vse rešitve in aktivnosti, ki jih izvajamo zaposleni SPS-a, sledijo enemu samemu cilju – biti učinkovite za naše uporabnike – MSP-je v Sloveniji, vse ostale rešitve in aktivnosti zgolj sledijo osrednji usmeritvi.
Zaposleni SPS-a dajemo in bomo tudi v bodoče dajali predloge za snovalce pravil o dodeljevanju državnih pomoči z namenom zagotavljanja enostavnosti za prijavitelje.
Pregledno poslovanje bomo še naprej zagotavljali s specializiranimi programskimi orodji, prav tako bomo zagotavljali pregledne in enostavne informacije na spletnih straneh za zunanje uporabnike.
Transparentno poslovanje se bo zagotavljalo z javno objavo vseh pomembnih informacij in z upoštevanjem zakonodaje in predpisov Evropske skupnosti in RS.
Zaposleni SPS-a cenimo naravnanost k hitrim rešitvam, ki vodijo k trajnostni naravnanosti in, ki zagotavljajo zadovoljstvo končnih uporabnikov.
Zaposleni smo naravnani k iskanju pozitivnih rešitev in pripravljeni timskega sodelovanja, ki zagotavlja sinergijo ter trajnostne rešitve in s tem zadovoljstvo končnih uporabnikov.
Zaposleni smo naravnani k natančnosti, pravočasni odzivnosti na vse nove izzive oz. na vse prejete prošnje končnih uporabnikov.
Usmerjeni smo h konkretnim in jasnim odločitvam in odgovornosti pri izvajanju posameznih projektov ali aktivnosti.
Uvajamo izboljšave finančnih rešitev za zmanjšanje tržnih vrzeli za MSP-je na finančnem trgu, ki bodo upoštevale najboljša znanja, izkušnje in vire iz različnih držav.
Zaposleni SPS-a imamo ustrezno znanje s področja finančnih in ostalih razvojnih spodbud za podjetniški sektor z naravnanostjo k iskanju najbolj optimalnih rešitev za končne uporabnike.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00