Predstavitveni video
Strateška vloga, poslanstvo in vizija
Ciljno usmerjeni
Spodbude in ugodnosti
Rastemo skupaj

Spoznajte nas skozi predstavitveni video

Nastopamo z jasno strateško vlogo, poslanstvom in vizijo

Mikro, mala in srednje velika podjetja vključno z zagonskimi ter hitrorastočimi podjetji v Sloveniji so tista, ki jim namenjamo vso pozornost. Prav skozi njih namreč uresničujemo naše osnovno poslanstvo: zagotoviti jim ugodne finančne vire, da lahko z njimi realizirajo zastavljeno rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča.

 • V okolju nastopamo kot finančna institucija, ki spodbuja rast in razvoj podjetništva v Sloveniji. To počnemo po vzoru najboljših svetovnih praks.
 • Smo povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajujemo finančno pomoč z različnimi oblikami spodbud za dvig kompetenc, kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja.
 • V Slovenskem podjetniškem skladu tudi sokreiramo slovenski start up ekosistem. Hkrati s finančnimi spodbudami, mladim, inovativnim podjetjem nudimo bogato vsebinsko podporo v okviru #StartupPlus programa, ki na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna start up podjetja za hitro globalno rast.
 • Zastopamo cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja, zato spodbujamo predvsem naložbe v trajnostni razvoj in zeleno evropsko podjetništvo.

Smo ciljno usmerjeni

Zastavili smo si cilje, med katerimi je tudi zagotavljanje dodatnih finančnih virov, za odobritev ugodnih finančnih in vsebinskih spodbud malim in srednje velikim podjetjem, start-upom in scale-upom ter tako spodbuditi nove investicije v gospodarstvu.

V slovenskem okolju igramo pomembno vlogo, ker nastopamo kot:

 1. Ponudnik garancij za bančne kredite

  Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo finančno linijo SPS-a, ki predstavlja povprečno več kot 80 % vseh odobrenih sredstev letno. Sodelujemo z vsemi slovenskimi poslovnimi bankami kot ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere MSP-jem. Bančni krediti so lahko namenjeni za večje investicijske projekte ali za financiranje obratnih sredstev.

 2. Ponudnik mikrokreditov in specifičnih kreditnih linij
  Mikrokrediti manjših vrednosti so prilagojeni potrebam MSP-jev, samozaposlenim, start-upom in scale-upom, ki se soočajo s težavami pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu.
 3. Sooblikovalec start-up in scale-up ekosistema v Sloveniji
 4. Ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala v Sloveniji
  Od leta 2010 poseben fokus namenjamo podpori mladim inovativnim podjetjem z alternativnimi viri lastniškega financiranja, ki so na slovenskem trgu šele v razvoju. Preko investicij semenskega in tveganega kapitala se v sodelovanju s poslovnimi angeli, korporacijami, skladi semenskega in tveganega kapitala podpirajo mlada hitrorastoča podjetja, ki imajo potencial globalne rasti.
 5. Ponudnik osnovnih spodbud za dvig kompetenc (skills) v MSP-jih
  SPS podjetjem nudi 60 % sofinanciranja različnih poslovnih storitev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja. Gre za poenostavljen in hiter dostop do spodbud manjših vrednosti, ki jih podjetja prejmejo v obliki nepovratnih sredstev. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.
 6. Partner pri spodbujanju trajnostnega razvoja v Sloveniji
  Sodelujemo in povezujemo se s številnimi slovenskimi in tujimi institucijami za doseganje maksimalnega uspeha pri financiranju MSP-jev.
 7. Partner pri spodbujanju trajnostnega na mednarodnem nivoju
  Zaradi majhnega slovenskega trga predstavlja internacionalizacija ključni element za rast podprtih podjetij. Pomoč pri internacionalizaciji postaja pomemben element pri izvajanju finančnih linij in pri vseh programih vsebinske podpore.
 8. Učinkovita javna finančna institucija

Oblike spodbud

Ugodnosti spodbud

“Rastemo skupaj” že 30 let…

 • Naš moto uresničujemo tako pri poslovanju znotraj Sklada, kot pri uresničevanju našega poslanstva.
 • Dnevno smo vpeti v podjetniški način razmišljanja in skušamo razumeti potrebe podjetniškega sektorja v Sloveniji.
 • Veliko energije vlagamo v oblikovanje partnerstev za trajnostni razvoj, saj se zavedamo, da v globalnem in dinamičnem okolju zmagujejo sodelovanje, sinergije in dopolnjevanje.
 • Prepričani smo, da bo na ta način naš moto “Rastemo skupaj” uresničljiv tudi v prihodnje.

Slovenski podjetniški sklad je imetnik Certifikata (potrdila) o skladnosti
s Kodeksom dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov, ki ga podeljuje Evropska komisija.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00