Kdo smo
Predstavitveni video
Strateška vloga, poslanstvo in vizija
Ciljno usmerjeni

Kdo smo?

Smo specializirana razvojno-finančna institucija za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji ter delujemo po vzoru najboljših svetovnih praks. Naše osnovno poslanstvo je zagotoviti ugodne finančne vire za zagonska, hitrorastoča, inovativna ter ostala mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, da lahko z njimi realizirajo načrtovano rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča.

S strani SPS podjetjem pomagamo tudi z bogatimi vsebinskimi programi za pridobivanje poslovnih in razvojnih kompetenc, kot so vavčerji, mentorski programi, programi usposabljanja in povezovanja, različne strokovne storitve in mreženja za podjetja. Pri tem pomembno vlogo igrajo tudi različni strokovni partnerji.

Smo pomemben so-kreator slovenskega start up ekosistema in podjetniškega ekosistema ter povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij za dvig inovativne usmerjenosti MSPjev v slovenskem podjetniškem okolju.

Pri svojem poslovanju zastopamo cilje Evropske unije glede podpore podjetništvu, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja ter pri izvajanju razvojnih spodbud podpiramo naložbe v trajnostni razvoj, da se podjetja v čim večji meri usmerjajo h krožnemu, digitalnemu, zelenemu in družbeno koristnemu poslovanju.

Delujemo kot učinkovita javna institucija po načelih enostavnosti, preglednosti, transparentnosti in z upoštevanjem ESG načel pri poslovanju.

Letno s strani SPS razpišemo preko 100 mio EUR različnih oblik razvojnih spodbud za podporo preko 3.000 projektov, kar letno spodbudi za okoli 230 mio EUR novih investicij v gospodarstvu.

Spoznajte nas skozi predstavitveni video:

Nastopamo z jasno strateško vlogo, poslanstvom in vizijo

  • Pri uresničevanju našega poslanstva kot tudi pri poslovanju znotraj Sklada sledimo motu »Rastemo skupaj«.
  • Dnevno smo vpeti v podjetniški način razmišljanja in skušamo razumeti potrebe podjetniškega sektorja v Sloveniji.
  • Veliko energije vlagamo v oblikovanje partnerstev za trajnostni razvoj, saj se zavedamo, da v globalnem in dinamičnem okolju zmagujejo sodelovanje, sinergije in dopolnjevanje.
  • Prepričani smo, da bo na ta način naš moto “Rastemo skupaj” uresničljiv tudi v prihodnje.

Smo ciljno usmerjeni

Poslanstvo uresničujemo preko petih operativnih vlog ter na ta način v slovenskem okolju igramo pomembno vlogo, ker nastopamo kot:

Z različnimi razvojnimi spodbudami ne le pomagamo MSP-jem pri tekočem poslovanju ali rasti podjetja, temveč tudi spodbujamo iskanje rešitev za globalne izzive, od podnebnih sprememb in trajnostne energije, do zdravega življenja in hrane. Doprinašamo tudi k digitalizaciji in naprednim digitalnim tehnologijam naših MSP-jev.

Slovenski podjetniški sklad je imetnik Certifikata (potrdila) o skladnosti
s Kodeksom dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov, ki ga podeljuje Evropska komisija.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00