Rezultati 2019-2022
Učinki 2019-2022
Rezultati 1992-2021

Rezultati poslovanja SPS-a
2019-2022:

Aktivnosti SPS-a so pomembno vplivale na pozitivne kazalce mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in posledično na celotno slovensko gospodarstvo.

Od leta 2019 do leta 2022 je SPS dosegel naslednje rezultate odobravanja finančnih in vsebinskih spodbud:

Track record 2023

0 mio EUR
odobrenih finančnih spodbud
0 mio EUR
odobrenih vsebinskih spodbud
0
podprtih podjetij
0
projektov v Start-upih in mladih podjetjih ( oz. 7,5 % od vseh projektov v obdobju 2019-2022)
0 mio EUR
izvedenih investicij

Učinki podprtih podjetij v obdobju 2019-2022:

Podprti projekti SPS-a morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika izvedenih investicij, ohranjanja števila delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru poslovnega procesa strateške analize in poročanje.

Po izvedeni finančni podpori SPS spremlja podprte projekte še 3 leta po izvedeni investiciji oz. dlje časa, če to zahteva narava produkta, ter s tem načinom spremlja doseganje zastavljenih ciljev na makroekonomskem področju.

Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja.

Pregled doseženih makroekonomskih učinkov podprtih podjetij v obdobju 2019-2022 izkazujejo:

0
ustvarjenih novih delovnih mest oz. povprečno 0,8 na podprt projekt
0
ohranjenih delovnih mest
0 %
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju 3 let po investiciji: (povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2022 =47.109 EUR/zaposlenega)
0 %
povprečno povečanje prihodka v obdobju 3 let po investiciji (povprečen prihodek na podjejte na dan 31.12.2022 = 1,95 mio EUR)
0 %
podprtih podjetij je tehnološko razvojno naravnanih ( 11 % podjetij z razvojem, 12 % v strokovnih, znanstvenih in tehnoloških dejavnostih, 7 % v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih)

Rezultati poslovanja SPS-a
1992-2021:

V 30 –ih letih svojega obstoja je SPS:

  • Podprl skupno cca 31.000 projektov
  • Odobril skupno 2 mrd EUR različnih ugodnih finančnih spodbud

Brošura – Rastemo skupaj 30 let … RAZVOJNI IZZIVI PRED NAMI

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00