Rezultati 2018-2021
Učinki 2018-2021
Rezultati 1992-2021

Rezultati poslovanja SPS-a
2018-2021:

Aktivnosti SPS-a so pomembno vplivale na pozitivne kazalce mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in posledično na celotno slovensko gospodarstvo.

Od leta 2018 do leta 2021 je SPS dosegel naslednje rezultate odobravanja finančnih in vsebinskih spodbud:

Track record 2022

0 mio EUR
odobrenih finančnih spodbud
0 mio EUR
odobrenih vsebinskih spodbud
0
podprtih podjetij
0
(9 % od celote) podprtih projektov v start up in mladih podjetjih
0 mio EUR
izvedenih investicij

Učinki podprtih podjetij v obdobju 2018-2021:

Podprti projekti SPS-a morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika izvedenih investicij, ohranjanja števila delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru poslovnega procesa strateške analize in poročanje.

Po izvedeni finančni podpori SPS spremlja podprte projekte še 3 leta po izvedeni investiciji oz. dlje časa, če to zahteva narava produkta, ter s tem načinom spremlja doseganje zastavljenih ciljev na makroekonomskem področju.

Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja.

Pregled doseženih makroekonomskih učinkov podprtih podjetij v obdobju 2018-2021 izkazujejo:

0
ustvarjenih novih delovnih mest oz. povprečno 0,4 na podprt projekt
0
ohranjenih delovnih mest
0 %
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju 3 let po investiciji: (povprečna dodana vrednost na dan 31.12.2021 =42.122 EUR/zaposlenega)
0 %
povprečno povečanje prihodka v obdobju 3 let po investiciji (povprečen prihodek na 31.12.2021 = 1,125 mio EUR)
0 %
podprtih podjetij je tehnološko razvojno naravnanih

  • 15 % podjetij z razvojem (od tega 3 % z lastnim razvojem)
  • 11 % v strokovnih, znanstvenih in tehnoloških dejavnostih
  • 5 % v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
  • 4 % vlaganj v tehnološko opremo iz različnih dejavnosti

Rezultati poslovanja SPS-a
1992-2021:

V 30 –ih letih svojega obstoja je SPS:

  • Podprl skupno cca 31.000 projektov
  • Odobril skupno 2 mrd EUR različnih ugodnih finančnih spodbud

Brošura – Rastemo skupaj 30 let … RAZVOJNI IZZIVI PRED NAMI

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00