Za številna mala in srednja podjetja je tudi v letu 2022 velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je tudi to ena izmed glavnih prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pri tem pod okriljem MGRT pomembno vlogo igra SPS saj so podjetjem tudi letos ponujene različne in hkrati ugodne oblike finančnih in vsebinskih spodbud.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami SPS v letu 2022 planira:

  • Skupno odobriti 204,85 mio EUR

  • Podpreti okoli 3.792 projektov

  • Spodbuditi cca 237,00 mio EUR novih investicij v gospodarstvu

Oznaka razpisa 2022 Naziv razpisa 2022

Plan oz. razpisana sredstva

v mio EUR 2022

Realizacija 2022

Status razpisa/poziva 2022

Objava/Predvidena objava v UR.l.RS
Odobrena sredstva

v mio EUR

Število podprtih projektov
P1 plus 2022 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 87,45 23,46 150 AKTIVEN 15. 4. 2022 št. 52/2022
P1 COVID 2022 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 11,55 9,07 111 AKTIVEN 8. 4. 2022 št. 49/2022
P7R 2022 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji 7,00 V PRIPRAVI V PRIPRAVI V PRIPRAVI 2.polovica leta 2022
P2 2022 Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2,16 2,16
40
ZAPRT 4.3.2022 št. 29/2022
P4I 2022 Spodbude za začetne investicije na problemskih območjih 20,00 19,92 124 ZAPRT 4.3.2022 št. 29/2022
SK75 2022 Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višii 75.000 EUR 1,125 0,22 3 AKTIVEN 25. 2. 2022 št. 26/2022
SI-SK 2022 So-investiranje z zasebnimi v MSP 4,30 0,81 2 AKTIVEN 28.01.2022 št. 11/2022 in spremembe 25.02.2022 št. 26/2022
P7 COVID 2022 Covid krediti 10,00 V PRIPRAVI V PRIPRAVI V PRIPRAVI 2 polovica leta 2022
P7C-2 2021 COVID Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo 10,8 10,68 244 ZAPRT 31.12.2021 št. 209/2021
P7 2021 Mikrokrediti 2021 15,00 14,64 606 ZAPRT 31.12.2021 št.209/2021 in
spremembe z dne 7.1.2022 v št. 3/2022
Oznaka poziva Naziv poziva Status poziva 2022 Objava
REVAV-1 React EU – Vavčer za certifikate kakovosti ZAPRT 15.10.2021 št. 163/2021
REVAV-2 React EU – Vavčer za patente, modele, znamke AKTIVEN 24.09.2021 št. 153/2021
REVAV-3 React EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov ZAPRT 08.10.2021 št. 162/2021
REVAV-4 React EU – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih AKTIVEN 17.09.2021 št.150/2021 in spremembe z dne 19.11.2022 v št. 181/2022
REVAV-5 React EU – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino AKTIVEN 17.09.2021 št.150/2021
REVAV-7 React EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc AKTIVEN 08.10.2021 št.162/2021 in spremembe z dne 14.12.2021 v št. 202/2021
RVAV-8 React EU – Vavčer za digitalni marketing ZAPRT 04.02.2022 št. 15/2022
REVAV-9 React EU – Vavčer za pripravo digitalne strategije ZAPRT 01.10.2021 št. 159/2021
REVAV-10 React EU – Vavčer za kibernetsko varnost ZAPRT 01.10.2021 št. 159/2021
REVAV-11 React EU – Vavčer za statusno preoblikovanje AKTIVEN 24.09.2021 št. 153/2021
REVAV-12 React EU – Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja AKTIVEN 24.09.2021 št. 153/2021
REVAV-13 React EU – Vavčer za prenos lastništva AKTIVEN 10.09.2021 št. 145/2021
REVAV-14 React EU – Vavčer za prototipiranje AKTIVEN 24.09.2021 št. 153/2021
REVAV-15 React EU – Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) AKTIVEN 17.09.2021 št. 150/2021
REVAV-16 Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja AKTIVEN 1.4. 2022 št. 47/2022
REVAV-17 Vavčer za kibernetsko varnost/2 AKTIVEN 22.4.2022 št. 56/2022 in spremembe z dne 27. 5. 2022 št. 74/2022
VAV15 Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing/2 ZAPRT 13.5.2022

SPS tudi v letu 2022 ostaja:

  1. vodilni ponudnik garancij za bančne kredite,
  2. vodilni ponudnik (mikro)kreditov,
  3. sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami,
  4. ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo,
  5. edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev,
  6. sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji,
  7. povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta