Učinki podprtih podjetij v obdobju 2017-2020:

Podprti projekti SPS-a morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika izvedenih investicij, ohranjanja števila delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru poslovnega procesa strateške analize in poročanje.

Po izvedeni finančni podpori, SPS spremlja podprte projekte še 3 leta po izvedeni investiciji oz. dlje časa, če to zahteva narava produkta, ter s tem načinom spremlja doseganje zastavljenih ciljev na makroekonomskem področju.

Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja.

Pregled doseženih makroekonomskih učinkov podprtih podjetij v obdobju 2017-2020 izkazuje:

0
ustvarjenih novih delovnih mest oz. povprečno 0,6 na podprt projekt
0
ohranjenih delovnih mest
0 %
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju 3 let po investiciji: (povprečna dodana vrednost na dan 31.12.2020 =45.418 EUR/zaposlenega)
0 %
povprečno povečanje prihodka v obdobju 3 let po investiciji (povprečen prihodek na 31.12.2020 = 1.373.426,76 EUR)
0 %
podprtih podjetij je tehnološko inovativnih

  • 16% v strokovnih, znanstvenih in tehnoloških dejavnostih
  • 5% v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
  • 3% vlaganj v tehnološko opremo iz različnih dejavnosti
  • 2% podjetij z lastnim razvojem

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta