Za izvajanje svojih nalog mora Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) pridobivati in obdelovati tudi osebne podatke. Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, ID številka, spletni identifikator…) Gre torej za podatek, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, kdo je določen posameznik.

Sklad  obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo. Svoje delovanje je uskladil z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki se uporablja od 25.5.2018.

Sklad skrbi, da so osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in transparentno ter s spoštovanjem posameznikovih pravic. Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo zgolj za določene namene in v najmanjšem možnem obsegu. Podatki se bodo shranjevali le toliko časa, kolikor določa predpis oziroma kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:

  • Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
  • Telefonska številka: 02 234 12 60
  • Elektronski naslov: info@podjetniskisklad.si
  • Spletna stran: www.podjetniskisklad.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v SPS:

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00