Vodstvo SPS-a
Nadzorni svet

Vodstvo SPS-a

Organizacijska shema Slovenskega podjetniškega sklada deluje na podlagi Zakona o javnih skladih.

DIREKTORICA

mag. Maja Tomanič Vidovič
maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad.si

Nadzorni svet

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta