Dne, 10.04.2018, je v Ljubljani potekala uradna predstavitev delovanja Srednjeevropskega sklada skladov za tvegan kapital (CEFoF), v okviru katerega bodo ambiciozna mala in srednje velika podjetja v srednjeevropski regiji imela možnost dostopati do lastniških naložb za financiranje rasti.

Regionalno partnerstvo

Delovanje in idejno zasnovo Srednjeevropskega sklada skladov (CEFoF) sta poglobljeno predstavila predstavnika Evropskega investicijskega sklada (EIF) g. Hubert Cottogni in g. Michal Košina, omenjen investicijski sklad (EIF) pa je tudi glavni pobudnik in upravljavec CEFoF-a – ob tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami oz. skladi iz Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske ter International investment Bank (IIB).

Razvoj trga lastniškega financiranja

Na dogodku je sodeloval tudi državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Aleš Cantarutti, ki je uvodoma pojasnil, da Republika Slovenija pozdravlja to dolgoročno partnerstvo med EIF in državami Srednje Evrope. Prepričan je, da bo ustanovitev sklada skladov prispevala k nadaljnjemu razvoju regionalnega trga zasebnega in tveganega kapitala, okrepila partnerstvo in sodelovanje med državami in EIF. Ta pobuda bo po njegovih besedah zagotovo pozitivno vplivala tako na nadaljnji razvoj slovenskega ekosistema lastniškega financiranja kakor tudi spodbudila rast zaposlovanja in gospodarsko konkurenčnost držav partneric.

Priložnost za hitrorastoča podjetja
Prisotne je pozdravila tudi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič, ki je poudarila, da so bili prvi koraki financiranja s tveganim kapitalom v Republiki Sloveniji preko Slovenskega podjetniškega sklada vzpostavljeni že leta 2010, nujno pa je, da se spodbude na tem področju nadaljujejo. Nadaljevanje takšnih oblik spodbud je prav projekt CEFoF, ki omogoča financiranje podjetij s potencialom za hitro globalno rast s finančnimi instrumenti tveganega kapitala.

Kaj torej je CEFoF – Central Europe Fund of Funds?
Srednjeevropski sklad skladov (CEFoF) je pobuda oz. mehanizem, ki ga upravlja Evropski investicijski sklad (EIF). Po skrbno izvedenih tržnih raziskavah v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami oz. skladi iz Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske ter International Investment Bank (IIB) je projekt zaživel. Primarni cilj CEFoF-a je povečanje lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja ter manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo v regiji Srednje Evrope, hkrati pa tudi vzpostavitev trdne tržne infrastrukture za financiranje tveganja, izvajanje in uvedbo najboljših tržnih standardov za lastniške naložbe v podjetja in privabljanje institucionalnih vlagateljev ter upravljavcev v Srednjo Evropo.

Slovenski podjetniški sklad aktivno sodeluje v okviru projekta CEFoF
Slovenski podjetniški sklad je s podpisom Sporazuma o upravljanju, katerega sta podprla tudi Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, že vstopil v novo naložbeno pobudo CEFoF. SPS bo skupno v omenjen sklad skladov vložil okoli 8 mio EUR. Skupno bo podjetjem v okviru sklada skladov v naslednjih štirih letih na voljo 97 mio EUR za naložbe v sklade zasebnega in tveganega kapitala, vložen znesek pa bo še oplemeniten z zasebnim kapitalom. Skupaj bo tako podjetjem (MSP) v sreednjeevropski regiji, vključno s Slovenijo, na voljo vsaj 200 mio EUR lastniškega kapitala.

Tudi slovenski MSP-ji bodo na ta način imeli možnost pridobiti alternativne vire financiranja za rast, razvoj in globalni preboj. Sodelovanje z EIF kot izkušenim in dobro poznanim vlagateljem zagotavlja, da se bodo upoštevali dobri tržni standardi, kar daje še dodatno zagotovilo potencialnim zasebnim in institucionalnim vlagateljem.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice