Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes v Uradnem listu RS, št. 76/2019 objavil spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2019 z dne 18.10.2019.

Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok za predložitev vlog 20.12.2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.


 Vsi podjetniki, ki so za omenjen razpis zainterisirani in izpolnjujemo pogoje javnega razpisa pa bodo  lahko vlogo oddali na SPS na vse naslednje prijavne roke, ki ostajajo nespremenjeni:

  • 1.4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
  • 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in
  • 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

O razpisu P4D – Spodbude za digitalno transformacijo MSP:

Gre za večletni razpis za obdobje 2019-2023, ki bo odprt do 1.9.2022 oz. do porabe sredstev. V okviru razpisa imajo možnost mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi pridobiti nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR za sofinanciranje upravičenih stroškov do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Skupno je za celotno obdobje razpisanih 12,4 mio EUR sredstev oz. 3,1 mio EUR na letni ravni, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 120 podprtih projektov v celotnem obdobju 2019-2023 oz. okoli 30 podprtih projektov letno.

Sklad želi z razpisom spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4D 2019-2023, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95 in v Ur. l. RS št. 62/2019.

   

 

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice