Mikro in mala podjetja, ki se nameravajo prijaviti na drugi rok razpisa, obveščamo, da se prijavijo čimprej. Rok za oddajo vlog se izteče v sredo, 25.5.2016. Do takrat je potrebno oddati vlogo po pošti ali osebno na Slovenski podjetniški sklad.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se soočajo s težavami pridobivanja svežih finančnih virov za tekoče poslovanje podjetij oz. za financiranje manjših investicij. Postopek pridobitve mikrokredita do maks. višine 25.000 EUR je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

nižjih zahtev po zavarovanju,
nižji obrestni meri (fiksna 2,5 %),
ročnosti kredita do 60 mesecev,
možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev.

Pri tem je potrebno poudariti, da se stroški odobritve kredita ne zaračunajo, podjetniki pa morajo biti pozorni na to, da:
priložijo izkaz poslovnega izida in bilanco stanja iz katerih sta razvidni poslovni leti 2015 in 2014,
upošteva pa se bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2015.

Od skupno razpisane kvote sredstev v višini 5 mio EUR, je za drugi krog odpiranja, ki bo v sredo 25.5.2016, še na voljo cca 2,3 mio EUR sredstev.

Razpis P7 2016 najdete tukaj.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice