Prispele vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje posameznega razpisa, ocenjuje razpisna komisija po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in so prijavitelji ob sami pripravi vloge z njimi seznanjeni.

Glavni kriteriji so povezani z ustvarjanjem gospodarskih učinkov v okolju kot so:

  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • povečanje prodaje izven trga Republike Slovenije,
  • donosnostjo poslovanja, razvoj in uvajanje novih produktov ali storitev v poslovni proces,
  • število novih delovnih mest, itd.

Skladno z obljubljenimi učinki komisija vloge tudi ocenjuje.

Podjetja s pridobljenim višjim številom točk imajo tudi več možnosti za odobritev pomoči.

Z odobritvijo državne pomoči postane prijavitelj upravičenec do državne pomoči.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00