PREVERITE VSEBINO
AKTUALNIH JAVNIH RAZPISOV IN POZIVOV SPS:

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management - KCDM 4.0 za obdobje 2024-2027

Naziv razpisa: JR | Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management - KCDM 4.0 za obdobje 2024-2027

Namen razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 3 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa

Rok za oddajo vlog: 25. 9. 2024

Objava razpisa: 12. 7. 2024 v Ur.l.RS.št. 57/2024

Preberite več

V3 | Vavčer za pridobitev certifikatov

Naziv razpisa: V3 | Vavčer za pridobitev certifikatov

Namen razpisa: spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oz. k pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanje/obnove certifikatov

Rok za oddajo vlog: do 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev

Objava razpisa: 21. 6. 2024 v Ur.l.št. 52/2024

Preberite več

P4LM 2024 | Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25

Naziv razpisa: P4LM 2024 | Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25

Namen razpisa: Spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva - poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Rok za oddajo vlog: 4. 7. 2024 in 2. 9. 2024 oz. do porabe sredstev

Objava razpisa: 7. 6. 2024 v Ur.l.št. 47/2024

Preberite več

V2 | Vavčer za patente, modele, znamke

Naziv razpisa: V2 | Vavčer za patente, modele, znamke

Namen razpisa: spodbuditi podjetja k varstvu intelektualne lastnine z namenom prispevati k ugledu in rasti podjetja s tem k krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja

Rok za oddajo vlog: do 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev

Objava razpisa: 10. 5. 2024 v Ur.l.št. 39/2024

Preberite več

P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Naziv razpisa: P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa: Lažje, hitrejše in cenejše najemanje bančnih kreditov za investicijska vlaganja

Rok za oddajo vlog: 15.5., 25.5.,15.6., 5.7., 1.9.,15. 9.,1.10. in 15. 10. 2024 oz. do porabe sredstev

Objava razpisa: 19. 4. 2024 v Ur.l.št. 34/2024

Preberite več

Javni poziv za start-up mentorje

Naziv razpisa: JP | Javni poziv za start-up mentorje

Namen razpisa: izbor start-up mentorjev za procese start-up mentoriranja aktualnih prejemnikov spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2) ali semenskega kapitala (SK) in zainteresiranih start-up podjetji vpisanih v Register inovativnih zagonskih podjetij.

Rok za oddajo vlog: oddaja vloge je možna do zaprtja javnega poziva

Objava razpisa: 12. 4. 2024 na spletni strani SPS

Preberite več

V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Naziv razpisa: V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen razpisa: spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanje prepoznavnosti, itd.

Rok za oddajo vlog: do 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev

Objava razpisa: 12. 4. 2024 v Ur.l.št. 32/2024

Preberite več

Kontakt

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00