a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 8/2017 z dne 17.2.2017 in sprememba v Ur. l. RS. št. 40/2017 z dne 21.07.2017:

2. Priprava vloge

 • Prijavni list P1 plus 2017 – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti).

3. Več informacij o razpisu P1 plus 2017 vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik Hiter (02) 234 12 42
 • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

4. Seznam sodelujočih bank


b) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

1. Informacije za bančnike za razpis P1 plus 2017:

2. Kontaktne osebe Sklada:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Anton Vajngerl (02) 234 12 87
 • Andrea Gričnik (02) 234 12 83
 • Petra Kujavec (02) 234 12 66
 • Tatjana Dolenc (02) 234 12 63