a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 16/2019 z dne 15.03.2019

2. Priprava vloge

Prijavni list P1 plus 2019 – ePortal

3. Več informacij o razpisu P1 plus 2019 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

4. Seznam sodelujočih bank

b) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

1. Informacije za bančnike za razpis P1 plus 2019:

2. Kontaktne osebe Sklada:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Anton Vajngerl (02) 234 12 87
  • Andrea Gričnik (02) 234 12 83
  • Petra Kujavec (02) 234 12 66
  • Martina Semič (02) 234 12 54

Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.