a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 31/2020 z dne 20.03.2020 in spremembe v Ur.l. RS št. 65/2020.

2. Priprava vloge

Prijava na rok 05.09.2020 je možna le na kreditno garancijske linije A.1. A.2 in A.3, samo za razvojne garancije, skladno s spremembami javnega razpisa, ki je objavljen v Ur.l.RS dne 31.07.2020.

I. Prijavni list P1 plus 2020 – ePortal

V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje,doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.

II. Poslovni/predstavitveni načrt:

 • za prijavo na kreditno garancijsko linijo A.1., A.2. ali A.3. se izdela POSLOVNI NAČRT

III. Finančna priloga:

 • za gospodarske družbe (usmeritev: po kliku na link “Za gospodarske družbe” glej točko rimska II. Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )
 • za s.p. (usmeritev: po kliku na link “Za s.p.” glej točko rimska II. Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge )

IV. Bilance/boniteta:

 • Letno poročilo za 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izdida in izkaz bilančnega dobička/izgube), oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;
 • S-BON-1 (Ajpes) za leto 2019;
 • za podjetja ustanovljena v letu 2020: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.

V. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).

VI. Če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2017.

3. Več informacij o razpisu P1 plus 2020 vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

b) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

1. Informacije za bančnike za razpis P1 plus 2020:

2. Kontaktne osebe Sklada:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Anton Vajngerl (02) 234 12 87
 • Andrea Gričnik (02) 234 12 83
 • Petra Kujavec (02) 234 12 66

Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.